Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Výdejna Horská (Albertov)

Výdejna Horská (Albertov)
Adresa:
Horská 3, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Tel. 1.:
+420 224 359 217 (výdejna Horská)
Tel. 2.:
+420 224 359 124 (vrátnice FD Horská)
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
50°4'2.040"N, 14°25'27.013"E
Objekt přístupnýProstor přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE

Výdejna Horská se nachází na Albertově v přízemí objektu B.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Neuzamčený hlavní (zároveň bezbariérový) vstup se nachází v objektu B. Stupeň před vstupními dveřmi (+ 7 cm) je po pravé straně překonán pomocí krátkého vyrovnávacího nájezdu (šířka 130 cm, délka 84 cm, sklon 10,51 %; povrch keramická protiskluzná dlažba). Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka křídla 84 cm; mechanicky se otevírají směrem ven, výška zvonku 151 cm). 
INTERIÉR | 

Za hlavními vstupními dveřmi do objektu B se nachází zádveří (šířky 538 cm, hloubky 250 cm) a další dvoukřídlé, kývavé dveře (mechanicky se otevírají oběma směry). Běžně jsou obě křídla otevřena. Dále následuje vstupní hala s vrátnicí po levé straně (výška parapetu 81 cm, hloubka pultu 18 cm v délce 83 cm) a turnikety (dvoukřídlá prosklená branka; šířka křídla 72 cm, celková průchozí šířka 142 cm). Za turnikety po levé straně se nachází bezbariérový vstup do výdejny jídla Horská.

Vstupní dveře do jídelny jsou dvoukřídlé, prosklené (šířka křídla 79 cm; mechanicky se otevírají směrem ven). Nejsou uzamčené.

V rámci jídelny se nachází šikmá plocha – rampa bez mezipodesty (šířka 290 cm, délka 500 cm, sklon 5,24 %; šířka mezi polostěnou a zábradlím, stojícím uprostřed rampy, 120 cm) stoupající směrem od vstupních dveří do jídelny k obslužnému pultu a k bufetu. Výška zábradlí 96 cm. Výška obslužného pultu v jídelně 87 cm. Výška jídelních stolů v jídelně 75 cm. Výška stolů v bufetu 120 cm.VÝTAHY | 

Není třeba.WC | 

k dispozici je 1 označená, neuzamčená, částečně přístupná toaleta (kabina v oddělní dámských toalet) v 1. NP, umístěná na konci chodby, napravo od hlavního vstupu. Před kabinou se nachází předsíň (šířka 311 cm, hloubka 173 cm; dveře šířky 80 cm se mechanicky otevírají směrem ven).

Kabina: šířka 192 cm, hloubka 158 cm; dveře šířky 80 cm se mechanicky otevírají směrem ven (z vnitřní strany vodorovné madlo ve výšce 96 cm). Manipulační prostor pro vozík (šířky 107 cm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Je opatřena z obou stran polohovatelnými madly (délky 82 cm; často obě ve svislé poloze). Splachování je pomocí provázku, visícím nad záchodovou mísou (výška 120 cm). Zásobník toaletního papíru (spodní hrana ve výšce 115 cm) se nachází mezi umyvadlem a madlem od toalety. Vedle umyvadla, v prostoru místnosti, je osazeno vodorovné madlo, které omezuje manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

V ulici Korčákova a Horská je dostatek běžných parkovacích míst.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Nejbližší přístup od MHD k objektu Horská B je tramvají na zastávku Albertov a potom cca 5 minut pěšky / 340 m.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Albertov (ze směru Karlovo náměstí):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy na zastávku Albertov.

Ze zastávky tramvaje přejeďte po přechodu silnici na druhou stranu ulice Na Slupi. Jsou zde snížené nájezdy na chodník. Na chodníku zatočte doprava a pokračujte rovně ulicí Na Slupi až na křižovatku s ulicí Horská (chodník v ulici na Slupi je lokálně zúžen na 850 mm). Na křižovatce zatočte doleva a pokračujte po levé straně ulicí Horská směrem nahoru až na křižovatku s ulicí Korčákova. Na křižovatce zatočte doprava a přejeďte silnici na protější chodník. Na chodníku objeďte parkovací stání, poté zatočte doleva a přejeďte silnici. Zde se již nachází hlavní vstup do objektu FS + FD Horská.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE