Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Menza Podolí - areál kolejí Podolí

Menza Podolí - areál kolejí Podolí
Adresa:
Na Lysině 772/12, 147 45 Praha 4
Tel.:
+420 244 105 104
Web:
GPS:
50°3'11.130"N, 14°25'44.133"E
Objekt nepřístupnýObjekt obtížně přístupný nebo nepřístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Menza Podolí se v areálu kolejí Podolí již neprovozuje (aktuální informace připravujeme; prosinec 2023).

Menza Podolí se nachází v rámci uzavřeného areálu Kolejí Podolí na Praze 4, cca 12 minut chůze od stanice metra C – Pražského povstání. Jedná se o samostatný objekt, umístěný v čele rozlehlého dvora naproti hlavnímu vstupu do oploceného areálu (který není volně průchozí).


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní vstup do areálu z ulice Na Lysině je skrz dvoupodlažní správní budovu kolejí s vrátnicí (výška parapetu 104 cm). Budovu lze obejít/objet vjezdem pro automobily (vrata, závora, nerovný terén z dlažebních kostek) nebo projít neuzamčenými dvěma dveřmi. Vnější vstupní dveře do správní budovy jsou dvoukřídlé prosklené (šířka křídla 2x82 cm). Vnitřní dveře, ústící na dvůr, jsou jednokřídlé prosklené (šířka křídla 81 cm; před dveřmi 1 schod výšky 10 cm; spodní hrana kódovače 124 cm).

Hlavní vstup do menzy není bezbariérový (před dveřmi je rozlehlá venkovní nekrytá terasa, na kterou je nutno vystoupat po 3 schodišťových stupních; výška jednoho schodu 15 cm). Před samotnými vstupními dveřmi se nachází další schod (proměnlivé výšky 3 až 4 cm). Vstupní dveře jsou troje; všechny jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevírané směrem ven; ke vstupu slouží ty prostřední (šířka křídla 2x72 cm; zvonková signalizace zde není). Za vstupními dveřmi následuje prostorné zádveří (šířky 10 m, hloubky 260 cm) a dále troje prosklené kývavé dveře. Prostřední jsou dvoukřídlé; po stranách jednokřídlé (šířka 1 křídla 78 cm). Dveře ústí před široké schodiště (+5 stupňů), stoupající do dalších prostorů menzy.
INTERIÉR | 

Prostory výdeje jídla se nachází ve 2. NP, přičemž objekt nemá k dispozici výtah ani jiné zdvihací zařízení. V objektu menzy není k dispozici samostatná vrátnice. Ve 2. NP se na chodbě nachází administrativní okénko (výška parapetu 85 cm v šířce 81 cm), neoznačené, snadno přehlédnutelné. Do obou prostorů výdeje jídla vedou dvoje dvoukřídlé prosklené dveře (šířka 2x80 cm, resp. 2x71 cm; mechanicky se otevírají směrem ven). Výška obslužného pultu je 87 cm. Výška odkládacího pultu je 90 cm. Výška jídelního stolu je 75 cm.VÝTAHY | 

Není.WC | 

K dispozici není žádná upravená toaleta.

V rámci areálu kolejí Podolí jsou k dispozici 2 upravené toalety, a to v blocích C, F.PARKOVÁNÍ | 

V rámci areálu není vyhrazené parkovací stání.

Areál kolejí Podolí má k dispozici dostatek běžných, nekrytých parkovacích stání.

Možnost parkování pro studenty evidované ve Středisku ELSA prosím konzultujte emailem: stredisko@elsa.cvut.cz.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup do areálu kolejí Podolí:

  • Autobusem na zastávku Děkanka (od stanice metra C Pražského povstání) a odtud asi 7 minut pěšky (cca 360 m).

  • Metrem C na stanici Pražského povstání a odtud asi 12 minut pěšky (cca 700 m).

Protože stanice metra Pražského povstání není bezbariérově přístupná, osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní autobus na zastávku Děkanka.


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky busu Děkanka (ze směru od stanice metra C Pražského povstání):

Autobus zastavuje v blízkosti areálu kolejí Podolí. Po výstupu z autobusu na zastávce Děkanka pokračujte ulicí Na Hřebenech II v stejném přímém směru jako autobus až na křižovatku s ulicí Na Hřebenech I. Na křižovatce zatočte doprava a pokračujte v přímém směru do ulice Pod Děkankou až na křižovatku s ulicí Na Lysině. Na křižovatce zatočte doleva, přejeďte přechod přes silnici a pokračujte v přímém směru cca 20 m. Po levé straně se nachází hlavní vstup, tj. správní budova/vstupní objekt, do areálu kolejí Podolí. Naproti vstupnímu objektu se nachází menza. Celý terén od zastávky Děkanka je náročný (sklony terénu, nerovnosti povrchu, obrubníky bez nájezdů).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE