Realizované projekty | Elsa ČVUT
Realizované projekty

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Realizované projekty

V rámci projektu Bezbariérové ČVUT se věnujeme návrhům na odstraňování stávajících bariér, na základěvlastního mapování bariér v objektech ČVUT a na základě konzultací s uchazeči a studenty se zdravotním postižením a jejich aktuálních potřeb.

Vybudování označeného alternativního bezbariérového vstupu na fakultu stavební přes objekt A – nová vyrovnávací rampa v Thákurově ulici

Hlavní vstup na fakultu stavební z ulice Thákurova není bezbariérově přístupný (venkovní schodiště, +10 stupňů). Dosavadní upravené bezbariérové neoznačené vstupy se nacházely pouze ze zadní strany fakulty v ulici Kolejní. U hlavního vstupu chyběly informace, že upravené vstupy existují a kde se nachází.

V rámci projektu Bezbariérové ČVUT byl vytipován vedlejší vstup na fakultu stavební přes objekt A z ulice Thákurova. Před vstupem se nacházel jeden schodišťový stupeň vysoký 170 mm. Úprava vstupu zahrnovala vybudování vyrovnávací rampy, úpravu nájezdů mezi rampou a navazujícími chodníky, snížení zvonků a čtečky karet na dosažitelnou úroveň maximálně 120 cm nad zemí. Vstupní dveře byly označeny piktogramem osoby na vozíku. Pro osoby s postižením zraku byly prosklené plochy polepeny vizuálně kontrastními pruhy ve dvou výškových úrovních.

Vodorovné vyznačení vyrovnávací rampy (piktogram osoby na vozíku a vodorovné čáry), zpřístupňující terasu před hlavním vstupem do objektu Nové budovy v Dejvicích (FA, FIT)

Vedle rampy je osazen pevný stojan na kola a motocykly, a protože neoznačená rampa splývala s okolním povrchem chodníku, zaparkovaná kola a motocykly stály denně až na rampě a bránily tak průjezdu osobám na vozíku či matkám s kočárky, apod. Jednoduché vyznačení existence rampy výrazně napomohlo tomu, že si cyklisti i motocyklisti dávají pozor, jakým způsobem své vozy parkují a rampa je od té doby volně průchozí/průjezdná.

Úprava bezbariérové toalety v objektu G elektrotechnické fakulty na Karlově náměstí

V roce 2015 v rámci mapování bezbariérovosti proběhla úspěšná komunikace se správci objektu, kteří byli vstřícní a provedli úpravu stávající bezbariérové toalety v objektu G na Karlově náměstí. Z hlediska provedení se jedná o drobný detail, ale velice podstatný pro uživatele. Velký odpadkový koš, postavený ve volném prostoru proti dveřím, byl nahrazen zavěšeným košem. Nyní je vedle toalety volný prostor určený pro pohyb osob na vozíku.  Děkujeme správcům objektu za úpravu.

Osazení systémového skládacího nájezdu v Betlémské kapli pro překonání kamenného prahu u dveří propojujících slavnostní aulu a Svatováclavský sál

Slavnostní aula je přístupná ze Svatováclavského sálu přes kamenný práh vysoký 4 cm. Objekt Betlémské kaple má svou historickou a architektonickou hodnotu, proto jsme se rozhodli pro řešení zpřístupnění za použití mobilních ramp. Jedná se o stavebnici z plastových dílců, kterou je možné mít uloženou v kufříku a v případě potřeby umístit nájezdy z obou stran kamenného schodu, nebo je možné mít tyto nájezdy stabilně umístěny. Nedochází k zásahu do stávajících historických stavebních prvků podléhajících památkové péči. Cílem je zpřístupnit historický společenský prostor i pro osoby s omezením pohybu a minimalizovat nutné zásahy.

V roce 2015 bylo realizováno více různě rozsáhlých úprav, a to zejména díky podpoře Magistrátu hlavního města Prahy, např.: nové vizuálně kontrastní značení prosklených ploch a schodišťových stupňů pro osoby s postižením zraku, a to napříč všemi objekty ČVUT v Praze i Kladně.

V roce 2018 bylo kontrastně označeno venkovní dlážděné schodiště před Novou Budovou ČVUT v Dejvicích (FA, FIT).

Povrch dlažby na schodišti splýval se stejným povrchem dlažby na terase, zejména při sestupu směrem dolů. Označení horního stupně, které výrazně zvýšilo bezpečnost chůze, tak bylo nezbytné nejen pro osoby s postižením zraku.