Individuální výuka | Elsa ČVUT
Individuální výuka

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Modifikace studijních podmínek

 • Časová kompenzace
 • Individuální výuka
 • Nácvik prostorové orientace
 • Osobní asistence
 • Studijní asistence
 • Tlumočnický servis
 • Vizualizační a zapisovatelský servis
 • Žádost o modifikaci studijních podmínek
 • Course modification form for students

 • Individuální výuka

  Individuální výuka stojí mimo studijní plán a rozvrh. Je to taková výuka, kdy se jeden vyučující věnuje pouze jednomu studentovi, jehož specifické potřeby vyžadují způsob práce, kterého není možné docílit při běžné skupinové výuce. Zahrnuje takové postupy, díky kterým student může dosáhnout stejné kvality a šíře znalostí jako studenti bez znevýhodnění. Může být vedena interními zaměstnanci ČVUT i externími spolupracovníky Střediska ELSA.