Uznatelný doklad | Elsa ČVUT
Uznatelný doklad

UCHAZEČ O STUDIUM

Na vysoké škole může studovat každý, kdo splní podmínky pro přijetí.

Středisko ELSA komunikuje s uchazeči o studium již před podáním přihlášky ke studiu. Středisko nabízí úpravu průběhu přijímací zkoušky podle individuálních specifických potřeb uchazečů.

Student před přijímacím řízením předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, je nastavena modifikace průběhu přijímací zkoušky. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda o zajištění úpravy průběhu přijímacích zkoušek.

Uznatelný doklad

  • doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo
  • doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo
  • průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo
  • doklad o specifické poruše učení – Zpráva z pedagogicko-psychologické poradny, nebo Výpis z dokumentace pedagogicko-psychologické poradny, nebo
  • lékařská zpráva v případě osob s psychickou poruchou (včetně poruch autistického spektra a narušené komunikační schopnosti) nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše. doklad o zdravotním postižení