Kategorie dle typu postižení | Elsa ČVUT
Kategorie dle typu postižení

UCHAZEČ O STUDIUM

Na vysoké škole může studovat každý, kdo splní podmínky pro přijetí.

Středisko ELSA komunikuje s uchazeči o studium již před podáním přihlášky ke studiu. Středisko nabízí úpravu průběhu přijímací zkoušky podle individuálních specifických potřeb uchazečů.

Student před přijímacím řízením předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, je nastavena modifikace průběhu přijímací zkoušky. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda o zajištění úpravy průběhu přijímacích zkoušek.

Kategorie dle typu postižení

Nejste si jistí, zda máte nárok na podporu při studiu od našeho Střediska? Podívejte se na typy obtíží a postižení, která do jednotlivých kategorií spadají.