Časová kompenzace | Elsa ČVUT
Časová kompenzace

STUDENT

Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Modifikace studijních podmínek

 • Časová kompenzace
 • Individuální výuka
 • Nácvik prostorové orientace
 • Osobní asistence
 • Studijní asistence
 • Tlumočnický servis
 • Vizualizační a zapisovatelský servis
 • Žádost o modifikaci studijních podmínek

 • Časová kompenzace

  Nejčastěji realizovanou modifikací je časová kompenzace ve smyslu navýšení časového limitu v situacích, kde je takový limit stanoven. Většinou bývá využit při písemných zkouškách (zápočtech, apod.), samozřejmostí by mělo být navýšení času i při písemné přípravě na ústní zkoušku.
  Záměrem časové kompenzace je vyrovnat ztížené možnosti práce s textem, umožnit využití asistivních technologií, nabídnout možnost relaxace či obnovení psychických sil v případě studentů s obtížemi v oblasti pozornosti. Navýšení času se může lišit na základě charakteristiky aktivit, na které se vztahuje.