Časová kompenzace | Elsa ČVUT
Časová kompenzace

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Modifikace studijních podmínek

 • Časová kompenzace
 • Individuální výuka
 • Nácvik prostorové orientace
 • Osobní asistence
 • Studijní asistence
 • Tlumočnický servis
 • Vizualizační a zapisovatelský servis
 • Žádost o modifikaci studijních podmínek
 • Course modification form for students

 • Časová kompenzace

  Nejčastěji realizovanou modifikací je časová kompenzace ve smyslu navýšení časového limitu v situacích, kde je takový limit stanoven. Většinou bývá využit při písemných zkouškách (zápočtech, apod.), samozřejmostí by mělo být navýšení času i při písemné přípravě na ústní zkoušku.
  Záměrem časové kompenzace je vyrovnat ztížené možnosti práce s textem, umožnit využití asistivních technologií, nabídnout možnost relaxace či obnovení psychických sil v případě studentů s obtížemi v oblasti pozornosti. Navýšení času se může lišit na základě charakteristiky aktivit, na které se vztahuje.