Ateliér asistivních technologií | Elsa ČVUT
Ateliér asistivních technologií

VEŘEJNOST

Středisko ELSA je otevřeno spolupráci s odbornou i laickou veřejností.

Nabízíme k využití v praxi produkty metodologické a jiné odborné činnosti našich pracovníků. Ochotně vám vyrobíme zvláštní tisky a hmatové výstupy – mapy a plány. V ATELIONU nabízíme konzultace a semináře k rozšíření znalostí a dovedností z oblasti asistivních technologií určených osobám se zrakovým postižením.

Ateliér asistivních technologií

  • Hmaták
  • Nabídka vzdělávání
  • ATELION je odborným pracovištěm Střediska ELSA ČVUT, specializovaným na asistivní technologie, které kompenzují zrakový hendikep. Slouží k obeznámení se s pomůckami, zařízeními, technologiemi a specifickými postupy, které zásadně ovlivňují kvalitu studia i každodenního života lidí se zrakovým postižením.

    Pracoviště poskytuje konzultace, organizuje diskusní setkání, připravuje vzdělávací semináře a praktické workshopy.

    Služby jsou určeny pro odbornou veřejnost, pro níž je obeznámenost s touto problematikou profesní výhodou. Vstříc vychází i zrakově postiženým uživatelům, kteří potřebují získat nové znalosti a specifické dovednosti.

    ATELION, Ateliér asistivních technologií Střediska ELSA, ČVUT na Facebooku