Haptické mapy na Seznamu.cz – VYUŽITÍ V PRAXI | Elsa ČVUT
Haptické mapy na Seznamu.cz – VYUŽITÍ V PRAXI

VEŘEJNOST

Středisko ELSA je otevřeno spolupráci s odbornou i laickou veřejností.

Nabízíme k využití v praxi produkty metodologické a jiné odborné činnosti našich pracovníků. Ochotně vám vyrobíme zvláštní tisky a hmatové výstupy – mapy a plány. V ATELIONU nabízíme konzultace a semináře k rozšíření znalostí a dovedností z oblasti asistivních technologií určených osobám se zrakovým postižením.

Nabídka vzdělávání

 • Haptické mapy na Seznamu.cz – PŘÍPRAVA A TISK
 • Haptické mapy na Seznamu.cz – DIDAKTIKA ČTENÍ
 • Haptické mapy na Seznamu.cz – VYUŽITÍ V PRAXI

 • Haptické mapy na Seznamu.cz – VYUŽITÍ V PRAXI

  Haptické mapy jsou veřejně volně dostupnou službou a umožňují výrobu reliéfní mapy libovolného území v rámci celého světa. Zážitek pohybu venkovním prostorem s mapou v ruce je proto nyní, možný i pro nevidomé osoby. Uvědomováním si vlastní polohy na mapě, spolu s reálným pohybem a sluchovými vjemy, se zlepšuje schopnost ukotvení představy o okolí a dovednost naplánovat si vlastní trasy.

  V teoretické části účastníky seznamujeme s mapovým klíčem, zvolenou trasou a orientačními body vybraného území. Každý účastník pracuje s vlastní mapou, výklad zohledňuje veškerá specifika čtení hmatem. Doprovodná osoba může pod vedením lektora spolupracovat jako asistent při prohlížení mapy.

  V praktické „terénní“ části ukotvujeme orientační body, propojujeme místa na mapě se sluchovými a dalšími vjemy, ověřujeme orientaci kontrolními „kvízovými“ otázkami a především fixujeme podrobnou představu o prostoru. Účastníci se nepohybují samostatně, nýbrž výhradně s průvodcem, který pod vedením lektora spolupracuje při opakovaném nahlížení do mapy.

  Podrobnosti kurzu

  • Doba trvání: 3 hodiny
  • Každý účastník kurzu obdrží vytištěnou haptickou mapu s legendou
  • Maximální počet účastníků: 5 nevidomých a ke každému vidící doprovod

  Termín kurzu

  • Tento kurz realizujeme na požádání
  • Místo na mapě a trasa je vybírána s ohledem na zaměření organizace a návštěvníky kurzu
  • V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu atelion@elsa.cvut.cz