Modifikace studijních podmínek | Elsa ČVUT
Modifikace studijních podmínek

STUDENT

Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Modifikace studijních podmínek

 • Časová kompenzace
 • Individuální výuka
 • Nácvik prostorové orientace
 • Osobní asistence
 • Studijní asistence
 • Tlumočnický servis
 • Vizualizační a zapisovatelský servis
 • Žádost o modifikaci studijních podmínek
 • Studentům se specifickými potřebami, kteří jsou evidováni ve Středisku ELSA, nabízíme modifikace studijních podmínek v jednotlivých vyučovacích předmětech. K realizaci modifikací je třeba, aby student vyplnil a odeslal Žádost o modifikaci studijních podmínek“.  Žádost student po vyplnění odesílá pověřené pracovnici, se kterou má student uzavřenou dohodu o poskytování servisních opatření. Pracovnice vytvoří odpovídající dokument a ten odesílá na fakultu.

  Doporučujeme studentům, aby žádost o modifikaci zasílali pracovníkům Střediska ELSA co nejdříve na začátku semestru. Modifikace je možné tvořit i v průběhu celého semestru a ve zkouškovém období, je však potřeba, aby se před realizací modifikace student včas (nejpozději týden předem) kontaktoval i přímo s vyučujícím a upřesnil s ním organizační zajištění úpravy studijních podmínek. Student musí v den zkoušky předložit vyučujícímu dokument o modifikaci buď v elektronické či tištěné podobě.