Modifikace studijních podmínek | Elsa ČVUT
Modifikace studijních podmínek

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Modifikace studijních podmínek

 • Časová kompenzace
 • Individuální výuka
 • Nácvik prostorové orientace
 • Osobní asistence
 • Studijní asistence
 • Tlumočnický servis
 • Vizualizační a zapisovatelský servis
 • Žádost o modifikaci studijních podmínek
 • Course modification form for students
 • Studentům se specifickými potřebami, kteří jsou evidováni ve Středisku ELSA, nabízíme modifikace studijních podmínek v jednotlivých vyučovacích předmětech. K realizaci modifikací je třeba, aby student vyplnil a odeslal Žádost o modifikaci studijních podmínek“.  Žádost student po vyplnění odesílá pověřené pracovnici, se kterou má student uzavřenou dohodu o poskytování servisních opatření. Pracovnice vytvoří odpovídající dokument a ten odesílá na fakultu.

  Doporučujeme studentům, aby žádost o modifikaci zasílali pracovníkům Střediska ELSA co nejdříve na začátku semestru. Modifikace je možné tvořit i v průběhu celého semestru a ve zkouškovém období, je však potřeba, aby se před realizací modifikace student včas (nejpozději týden předem) kontaktoval i přímo s vyučujícím a upřesnil s ním organizační zajištění úpravy studijních podmínek. Student musí v den zkoušky předložit vyučujícímu dokument o modifikaci buď v elektronické či tištěné podobě.