Pravidla podpory | Elsa ČVUT
Pravidla podpory

VYUČUJÍCÍ

Vyučujícím na ČVUT nabízíme odborné konzultace a semináře týkající se způsobů modifikace výuky i ověřování znalostí studentů se specifickými potřebami.

Nutná individuální modifikace studia vychází z práva na vzdělání. Vyučujícím ani univerzitě nepřísluší posuzovat, zda se daný student může uplatnit v praxi. Povinností univerzity je umožnit studentům se specifickými potřebami adekvátní podmínky pro zdárné plnění studijních povinností.

Pravidla podpory

Postavení studentů a uchazečů o studium se specifickými potřebami na ČVUT a pravidla pro zajištění jejich podpory při studiu upravuje Metodický pokyn o podpoře studentů se specifickými potřebami na ČVUT a Studijní a zkušební řád ČVUT čl. I odst. 5, které naleznete v sekci Legislativa týkající se studia na webu ČVUT.

 • individuální úpravy studia jsou závazné pro všechny vyučující
 • veškeré modifikace, které studentům zajišťujeme a nabízíme, nesmí narušit obsah, rozsah a cíl předmětu, avšak může měnit jeho formu
 • modifikace jsou rozdílné pro jednotlivé kategorie studentů, ale mohou se lišit i v rámci jednotlivých kategorie
 • každá modifikace je individuálně nastavována podle aktuální potřeby studenta po odborném zhodnocení pracovníkem Střediska ELSA
 • pokud student není evidován ve Středisku ELSA, vyučující není povinen mu vyhovět
 • Středisko ELSA informuje vyučující o modifikacích kdykoli v průběhu akademického roku
 • studenti mohou být evidováni ve Středisku ELSA během celého semestru až do zahájení zkouškového období
 • modifikace mohou být stanoveny nově i pro studenty, kteří dříve studovali, aniž by individuální úpravy studia využívali
 • modifikace nelze nárokovat zpětně
 • platnost modifikace je označena přímo na dokumentu – vždy na aktuální semestr
 • vyučující je informován o nastavených modifikacích daného studenta prostřednictvím e-mailu
 • student je povinen připomenout vyučujícímu svůj nárok na úpravy při studiu/ověřování znalostí minimálně týden před realizací. Pokud tak student neučiní, vyučující nemusí nároku vyhovět
 • student musí v den zkoušky předložit dokument o modifikaci buď v elektronické či tištěné podobě
 • pokud vyučující nemůže z organizačních důvodů zajistit některou z modifikací studijních podmínek pro daného studenta, kontaktuje pracovníky Střediska ELSA
 • evidenci studentů se specifickými potřebami na fakultě zajišťují osoby k tomu jmenované a pracovníci studijního oddělení. Dokumenty a konkrétní podoby modifikace jsou k nahlédnutí na studijním oddělení fakulty.