KONTAKT | Elsa ČVUT

PRACOVIŠTĚ DEJVICE

Bechyňova 3
166 36 Praha 6


Tel.: 224 358 463

E-mail:
Web: www.elsa.cvut.cz
Facebook: strediskoelsa
Instagram: @strediskoelsacvut
 • Mgr. Barbora Čalkovská
  vedoucí střediska


  E-mail:

  Studenti s poruchami autistického spektra,
  zrakovým a tělesným postižením,
  chronickým a psychickým onemocněním
 • Mgr. et Mgr. Jana Pechancová


  E-mail:

  Studenti se specifickými
  poruchami učení (diagnostika SPU,
  nácvik studijních strategií)
 • Mgr. Jana Zdarsová


  E-mail:

  Studenti s narušenou komunikační
  schopností a sluchovým postižením,
  studenti se specifickými poruchami
  učení (nácvik studijních strategií)
 • Mgr. Barbora Vavřichová


  E-mail:

  Studenti s psychickým onemocněním
  a ADHD
 • >> KUDY K NÁM

PRACOVIŠTĚ TROJANOVA

Trojanova 13
120 00 Praha 2


Tel.: 224 358 543

E-mail:
Web: www.elsa.cvut.cz/atelion
Facebook: atelion.elsa

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Bechyňova 3
166 36 Praha 6


Tel.: 224 358 463