Úprava přijímacího řízení | Elsa ČVUT
Úprava přijímacího řízení

UCHAZEČ O STUDIUM

Na vysoké škole může studovat každý, kdo splní podmínky pro přijetí.

Středisko ELSA komunikuje s uchazeči o studium již před podáním přihlášky ke studiu. Středisko nabízí úpravu průběhu přijímací zkoušky podle individuálních specifických potřeb uchazečů.

Student před přijímacím řízením předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, je nastavena modifikace průběhu přijímací zkoušky. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda o zajištění úpravy průběhu přijímacích zkoušek.

Úprava přijímacího řízení

jsem přijat bez přijímacích zkoušek
budu konat a chci upravit průběh
budu konat a nechci upravit průběh