Úprava přijímacího řízení | Elsa ČVUT
Úprava přijímacího řízení

UCHAZEČ O STUDIUM

Na vysoké škole může studovat každý, kdo splní podmínky pro přijetí. Uchazečem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem.

Středisko ELSA komunikuje s uchazeči o studium již před podáním přihlášky ke studiu. Středisko nabízí úpravu průběhu přijímací zkoušky podle individuálních specifických potřeb uchazečů.

Uchazeč před přijímacím řízením předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie dle typu postižení, je nastavena modifikace průběhu přijímací zkoušky. Následně je mezi uchazečem a Střediskem ELSA uzavřena dohoda o zajištění úpravy průběhu přijímacích zkoušek.

Úprava přijímacího řízení

Jméno
Příjmení
Datum narození
E-mail
Telefon
Fakulta
Výběr více fakult provedete podržením tlačítka CTRL
Obory, na které
se hlásím
Typ obtíží:
Přijímací zkoušky:
jsem přijat bez přijímacích zkoušek
budu konat a chci upravit průběh
budu konat a nechci upravit průběh
Co potřebuji:
Navýšení času
Zvětšení písma testu
Nic
Jiné (uveďte níže):
Jiné potřeby: