Ubytování na kolejích | Elsa ČVUT
Ubytování na kolejích

UCHAZEČ O STUDIUM

Na vysoké škole může studovat každý, kdo splní podmínky pro přijetí. Uchazečem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem.

Středisko ELSA komunikuje s uchazeči o studium již před podáním přihlášky ke studiu. Středisko nabízí úpravu průběhu přijímací zkoušky podle individuálních specifických potřeb uchazečů.

Uchazeč před přijímacím řízením předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie dle typu postižení, je nastavena modifikace průběhu přijímací zkoušky. Následně je mezi uchazečem a Střediskem ELSA uzavřena dohoda o zajištění úpravy průběhu přijímacích zkoušek.

Ubytování na kolejích

Uchazeči o studium se specifickými potřebami s oprávněným požadavkem mohou žádat o ubytování na kolejích ČVUT ještě před přijetím ke studiu.

Oprávněné požadavky se mohou vztahovat např. k pohybovému omezení, zrakovému či sluchovému postižení, poruchám autistického spektra, těžkým psychickým a somatickým onemocněním.

Informace k žádosti o ubytování na kolejích ČVUT pro studenty se specifickými potřebami najdete zde (IV. Žádost o ubytování na koleji, bod k).