Nabízené služby | Elsa ČVUT
Nabízené služby

VEŘEJNOST

Středisko ELSA je otevřeno spolupráci s odbornou i laickou veřejností.

Nabízíme k využití v praxi produkty metodologické a jiné odborné činnosti našich pracovníků. Ochotně vám vyrobíme zvláštní tisky a hmatové výstupy – mapy a plány. V ATELIONU nabízíme konzultace a semináře k rozšíření znalostí a dovedností z oblasti asistivních technologií určených osobám se zrakovým postižením.

Nabízené služby

Jednotlivcům i organizacím nabízíme tisk ve zvětšeném fontu, v Brailleově bodovém písmu a výrobu hmatové grafiky. Studentům se specifickými potřebami ČVUT, příp. zaměstnancům, zajišťujeme tyto služby bezplatně, a to v rozsahu nezbytném pro studium nebo jinou se studiem spojenou potřebou.

Tisk textových dokumentů

  • běžný tisk: jednostranný i oboustranný, černobílý i barevný,
  • tisk v Brailleově bodovém písmu: jednostranný i oboustranný,
  • soutisk Brailleova bodového písma a černotisku: jednostranný i oboustranný.

Tisk grafických dokumentů

  • na braillský papír: hmatová vrstva, hmatová vrstva a černobílý tisk, hmatová vrstva a barevný tisk,
  • na mikrokapslový papír: hmatová vrstva a černobílý tisk, hmatová vrstva a barevný tisk.

Tisk haptických map

Haptické mapy je možné objednávat zdarma přes portál hapticke.mapy.cz

Pokud chcete poradit ohledně haptických map, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu atelion@elsa.cvut.cz.

Digitalizace

Digitalizace je individuální služba uzpůsobená na míru charakteru a rozsahu zakázky.

Pokud chcete poradit ohledně digitalizace, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu atelion@elsa.cvut.cz.

Vzdělávání

Aktuální nabídku kurzů najdete v sekci Nabídka vzdělávání.