Nabídka vzdělávání | Elsa ČVUT
Nabídka vzdělávání

VEŘEJNOST

Středisko ELSA je otevřeno spolupráci s odbornou i laickou veřejností.

Nabízíme k využití v praxi produkty metodologické a jiné odborné činnosti našich pracovníků. Ochotně vám vyrobíme zvláštní tisky a hmatové výstupy – mapy a plány. V ATELIONU nabízíme konzultace a semináře k rozšíření znalostí a dovedností z oblasti asistivních technologií určených osobám se zrakovým postižením.

Nabídka vzdělávání

 • Haptické mapy na Seznamu.cz – PŘÍPRAVA A TISK
 • Haptické mapy na Seznamu.cz – DIDAKTIKA ČTENÍ
 • Haptické mapy na Seznamu.cz – VYUŽITÍ V PRAXI
 • Haptické mapy na Seznamu.cz – PŘÍPRAVA A TISK

  Praktický workshop určený pedagogickým, sociálním a dalším podpůrným pracovníkům z tyflopedické oblasti, ve kterém se naučí obsluhovat technologii Haptické mapy na portálu Mapy.cz, a to od výběru mapy, přes její editaci, až po její vyrobení. Zvláštní pozornost je věnována nezbytným technologickým prostředkům – jejich výběru, nastavení, zajištění kvalitní výroby reliéfu a konečné kontrole a úpravě mapy.

  Více informací a registrace.

  Haptické mapy na Seznamu.cz – DIDAKTIKA ČTENÍ

  Seminář určený pedagogickým, sociálním a dalším podpůrným pracovníkům z tyflopedické oblasti, ve kterém se seznámí s didaktickými postupy čtení Haptických map pomocí hmatu. Jak být kvalitním průvodcem při seznamování klienta s mapou? Jak mu vysvětlit její účel, které ukázky volit, jak zprostředkovat mapovou kresbu a jak otestovat získané dovednosti? Součástí semináře je i otestování vlastní schopnosti čtení mapy bez kontroly zrakem.

  Haptické mapy jsou veřejně volně dostupnou službou a umožňují výrobu reliéfní mapy libovolného území v rámci celého světa. Vidící asistent je pro správné využívání takového typu map klíčovou osobou, neboť pouze jeho prostřednictvím může nevidomý uživatel detailně porozumět všem souvislostem. Při správném vedení se dovednost čtení map hmatem postupně zlepšuje, jsou překonány prvotní obtížné fáze a někdy i nedůvěra. Výsledkem kvalitního didaktického vedení je schopnost asistenta vést klienta k nezávislému využívání map a posilování motivace jejich pravidelného využívání v každodenním životě.

  Více informací a registrace

  Haptické mapy na Seznamu.cz – VYUŽITÍ V PRAXI

  Edukační procházka s haptickou mapou – netradičně pojatý workshop seznamující nevidomé a prakticky nevidomé účastníky s tím, jak v praxi využít haptické mapy přímo v terénu. Do workshopu se aktivně zapojují i asistenti účastníků. Workshop obsahuje teoretickou část, seznamující s vybranou trasou nebo územím na mapě, a poté část praktickou, kterou je samotná procházka s mapou v ruce.

  Více informací