Course modification form for students | Elsa ČVUT
Course modification form for students

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Course modification form for students

Name and surname *
Date of birth *
E-mail *
Faculty *
Field of studies *
Semester *
Academic year *
Form of modification *

Subject no.1

Subject code *
Subject name *
Specifying the form of modification


Write ALL academic titles of your teachers
Look up teachers in USERMAP ČVUT, eventually on the departmen’s website

Teacher 1 *
e-mail *
Teacher 2
e-mail
Teacher 3
e-mail
Teacher 4
e-mail
Teacher 5
e-mail
Select an authorized worker to send the form to her. (If you do NOT know, leave UNCHECKED):

Mgr. Barbora Čalkovská
Mgr. et Mgr. Jana Pechancová
Mgr. Jana Zdarsová
Mgr. Barbora Vavřichová
Mgr. Barbora Bertlová


* Marked fields are required