Vyhledávání v knihovně | Elsa ČVUT
Vyhledávání v knihovně

KNIHOVNA

Knihovní fond Střediska je výsledkem zpřístupňování studijní literatury převážně studentům vysokých škol. Obsahuje zejména studijní materiály pro technické a přírodovědné obory, další významnou součástí jsou jazykové učebnice. Je tvořen zejména elektronickými dokumenty, v menší míře hmatovými a běžnými černotiskovými dokumenty.

Knihovní fond je katalogizován Ústřední knihovnou ČVUT, výpůjčky a správu knihovního fondu si však zajišťujeme sami. Knihovna je určena uživatelům, kteří v důsledku svého zdravotního hendikepu nemohou číst standardně tištěné texty, nebo mají při čtení takových textů objektivní fyzické obtíže.

Vyhledávání v knihovně

Pro stahování elektronických dokumentů, které jsou součástí našeho fondu, je třeba vlastnit přístupové údaje poskytnuté naším střediskem. K vyhledávání titulů slouží: