Jak to probíhá | Elsa ČVUT
Jak to probíhá

UCHAZEČ O STUDIUM

Na vysoké škole může studovat každý, kdo splní podmínky pro přijetí. Uchazečem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem.

Středisko ELSA komunikuje s uchazeči o studium již před podáním přihlášky ke studiu. Středisko nabízí úpravu průběhu přijímací zkoušky podle individuálních specifických potřeb uchazečů.

Uchazeč před přijímacím řízením předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie dle typu postižení, je nastavena modifikace průběhu přijímací zkoušky. Následně je mezi uchazečem a Střediskem ELSA uzavřena dohoda o zajištění úpravy průběhu přijímacích zkoušek.

Jak to probíhá

Ještě před podáním přihlášky ke studiu na ČVUT:

Doporučujeme:

 • prohlédněte si webové stránky fakulty a oboru, na který se chcete přihlásit.

Sledujte:

 • informace o profilu oboru,
 • obsah předmětů, které se budete učit (viz Bílá kniha ČVUT).

Upozorňujeme:

 • některé obory mají praktickou část výuky (např. Fyzioterapie, Technologie údržby letadel, Profesionální pilot, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku),
 • obor Profesionální pilot na Fakultě dopravní:
  • je vyžadováno lékařské potvrzení (Průkaz zdravotní způsobilosti leteckého personálu 1.třídy
  • úpravy studijních podmínek se vztahují pouze na teoretické předměty společné i pro ostatní obory Fakulty dopravní.

Při vyplňování přihlášky ke studiu na ČVUT:

 • označte v přihlášce kolonku: „Žádám o úpravu průběhu přijímací zkoušky a studijních podmínek z důvodu mého znevýhodnění nebo postižení“,
 • následně vyberte typ Vašeho znevýhodnění.

Konzultujte u nás před i při studiu.

Pokud potřebujete konzultovat vhodnost volby studijního oboru vzhledem k vašim obtížím, nebo máte jakékoliv dotazy domluvte si schůzku v našem Středisku pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA.

Nebo nám napište: stredisko@elsa.cvut.cz