Jak to probíhá | Elsa ČVUT
Jak to probíhá

UCHAZEČ O STUDIUM

Na vysoké škole může studovat každý, kdo splní podmínky pro přijetí.

Středisko ELSA komunikuje s uchazeči o studium již před podáním přihlášky ke studiu. Středisko nabízí úpravu průběhu přijímací zkoušky podle individuálních specifických potřeb uchazečů.

Student před přijímacím řízením předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, je nastavena modifikace průběhu přijímací zkoušky. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda o zajištění úpravy průběhu přijímacích zkoušek.

Jak to probíhá

Ještě před podáním přihlášky ke studiu na ČVUT:

Doporučujeme:

 • prohlédněte si webové stránky fakulty a oboru, na který se chcete přihlásit.

Sledujte:

 • informace o profilu oboru,
 • obsah předmětů, které se budete učit (viz Bílá kniha ČVUT).

Upozorňujeme:

 • některé obory mají praktickou část výuky (např. Fyzioterapie, Technologie údržby letadel, Profesionální pilot, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku),
 • obor Profesionální pilot na Fakultě dopravní:
  • je vyžadováno lékařské potvrzení (Průkaz zdravotní způsobilosti leteckého personálu 1.třídy
  • úpravy studijních podmínek se vztahují pouze na teoretické předměty společné i pro ostatní obory Fakulty dopravní.

Při vyplňování přihlášky ke studiu na ČVUT:

 • označte v přihlášce kolonku: „Žádám o úpravu průběhu přijímací zkoušky a studijních podmínek z důvodu mého znevýhodnění nebo postižení“,
 • následně vyberte typ Vašeho znevýhodnění.

Konzultujte u nás před i při studiu.

Pokud potřebujete konzultovat vhodnost volby studijního oboru vzhledem k vašim obtížím, nebo máte jakékoliv dotazy domluvte si schůzku v našem Středisku pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA.

Nebo nám napište: stredisko@elsa.cvut.cz