Studijní asistence | Elsa ČVUT
Studijní asistence

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Modifikace studijních podmínek

 • Časová kompenzace
 • Individuální výuka
 • Nácvik prostorové orientace
 • Osobní asistence
 • Studijní asistence
 • Tlumočnický servis
 • Vizualizační a zapisovatelský servis
 • Žádost o modifikaci studijních podmínek
 • Course modification form for students

 • Studijní asistence

  Služba umožňující kompenzovat studentovi ve výuce omezení daná jeho zdravotním stavem. Využívá se v situaci kdy nelze použít běžné kompenzační pomůcky, např. alternativní zprostředkování vjemů, pomoc při orientaci či asistence při práci s přístrojovým vybavením. Může být zajištěna spolužáky, vyučujícími, doktorandy, apod.

  Součástí studijní asistence je také nácvik studijních a pracovních strategií realizovaný pracovníky Střediska ELSA. Jeho cílem je dosažení co možná největší míry samostatnosti studenta s využitím kompenzačních technik nebo pomůcek.