Studijní asistence | Elsa ČVUT
Studijní asistence

STUDENT

Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Modifikace studijních podmínek

 • Časová kompenzace
 • Individuální výuka
 • Nácvik prostorové orientace
 • Osobní asistence
 • Studijní asistence
 • Tlumočnický servis
 • Vizualizační a zapisovatelský servis
 • Žádost o modifikaci studijních podmínek

 • Studijní asistence

  Služba umožňující kompenzovat studentovi ve výuce omezení daná jeho zdravotním stavem. Využívá se v situaci kdy nelze použít běžné kompenzační pomůcky, např. alternativní zprostředkování vjemů, pomoc při orientaci či asistence při práci s přístrojovým vybavením. Může být zajištěna spolužáky, vyučujícími, doktorandy, apod.

  Součástí studijní asistence je také nácvik studijních a pracovních strategií realizovaný pracovníky Střediska ELSA. Jeho cílem je dosažení co možná největší míry samostatnosti studenta s využitím kompenzačních technik nebo pomůcek.