Ubytování na kolejích | Elsa ČVUT
Ubytování na kolejích

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Ubytování na kolejích

Studenti se specifickými potřebami s oprávněným požadavkem mohou žádat o ubytování na kolejích ČVUT.

Oprávněné požadavky se mohou vztahovat např. k pohybovému omezení, zrakovému či sluchovému postižení, poruchám autistického spektra, těžkým psychickým a somatickým onemocněním.

Informace k žádosti o ubytování na kolejích ČVUT pro studenty se specifickými potřebami najdete zde (IV. Žádost o ubytování na koleji, bod k).