Kariéra | Elsa ČVUT
Kariéra

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Kariéra

Víte o tom, že existují organizace, které vám pomohou nalézt pracovní místo, na kterém budou schopni zohlednit vaše specifické potřeby? Můžete se podívat např. na Revenium či Pracovní tržiště od NFOZP.

Zároveň existují firmy, které v rámci plnění CSR (Corporate Social Responsibility) mají oddělení zaměřené na inkluzi (nejčastěji to najdete pod pojmem DE&I: Diversity, Equity, and Inclusion). Některé firmy přímo na svých stránkách deklarují dodržování rovných příležitostí pro všechny zaměstnance, najdete to např. na webu EATON či VZP.

Zjistěte si také, zda je pracovní pozice vypsaná pouze pro osoby se zdravotním postižením. Ne všichni studenti se specifickými potřebami jsou automaticky osobou se zdravotním postižením. Kdo je osobou se zdravotním postižením a jak funguje zaměstnávání osob se zdravotním postižením najdete na webu Úřadu práce ČR.