Co musím udělat | Elsa ČVUT
Co musím udělat

UCHAZEČ O STUDIUM

Na vysoké škole může studovat každý, kdo splní podmínky pro přijetí.

Středisko ELSA komunikuje s uchazeči o studium již před podáním přihlášky ke studiu. Středisko nabízí úpravu průběhu přijímací zkoušky podle individuálních specifických potřeb uchazečů.

Student před přijímacím řízením předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, je nastavena modifikace průběhu přijímací zkoušky. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda o zajištění úpravy průběhu přijímacích zkoušek.

Co musím udělat

 • Úprava přijímacího řízení
 • Krok 1: Přihláška

  • označte v přihlášce kolonku: „Žádám o úpravu průběhu přijímací zkoušky a studijních podmínek z důvodu mého znevýhodnění nebo postižení“,
  • následně vyberte typ vašeho znevýhodnění.
  Přihláška s kolonkou: „Žádám o úpravu průběhu přijímací zkoušky a studijních podmínek z důvodu mého znevýhodnění nebo postižení“

  Krok 2: Kontaktujte Středisko ELSA k dohodě termínu konzultace skrze formulář Žádost o úpravu přijímacího řízení.

  Krok 3: Doložte doklad o znevýhodnění

  Krok 4: Absolvujte konzultaci – online nebo osobně

  Budeme se ptát:

  • Jak se učíte?
  • Jak se promítají Vaše obtíže do režimu dne?
  • Jakým způsobem pracujete s textem? Dokážete číst s porozuměním?
  • Jak se promítají Vaše obtíže do matematiky?
  • Používáte nějaké pomůcky – asistivní technologie?
  • Máte obtíže při učení se cizím jazykům?

  Krok 5: Podepište Dohodu o zajištění úpravy průběhu přijímacích zkoušek – bude vystavena na základě konzultace.

  Krok 6: Absolvujte přijímací zkoušky
  Informace o termínu, místě a způsobu konání vám podá studijní oddělení fakulty, na kterou se hlásíte.

  Krok 7: V případě přijetí ke studiu se ZAREGISTRUJTE (nejpozději na začátku semestru) ve Středisku ELSA znovu, tentokrát jako student.