Co musím udělat | Elsa ČVUT
Co musím udělat

UCHAZEČ O STUDIUM

Na vysoké škole může studovat každý, kdo splní podmínky pro přijetí. Uchazečem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem.

Středisko ELSA komunikuje s uchazeči o studium již před podáním přihlášky ke studiu. Středisko nabízí úpravu průběhu přijímací zkoušky podle individuálních specifických potřeb uchazečů.

Uchazeč před přijímacím řízením předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie dle typu postižení, je nastavena modifikace průběhu přijímací zkoušky. Následně je mezi uchazečem a Střediskem ELSA uzavřena dohoda o zajištění úpravy průběhu přijímacích zkoušek.

Co musím udělat

 • Úprava přijímacího řízení
 • Krok 1: Přihláška

  • označte v přihlášce kolonku: „Žádám o úpravu průběhu přijímací zkoušky a studijních podmínek z důvodu mého znevýhodnění nebo postižení“,
  • následně vyberte typ vašeho znevýhodnění.
  Přihláška s kolonkou: „Žádám o úpravu průběhu přijímací zkoušky a studijních podmínek z důvodu mého znevýhodnění nebo postižení“

  Krok 2: Kontaktujte Středisko ELSA k dohodě termínu konzultace skrze formulář Žádost o úpravu přijímacího řízení.

  Krok 3: Doložte doklad o znevýhodnění.

  Doklady z pedagogicko-psychologické poradny pro uchazeče se specifickými poruchami učení jsou tyto:

  Krok 4: Absolvujte konzultaci – online nebo osobně

  Budeme se ptát:

  • Jak se učíte?
  • Jak se promítají Vaše obtíže do režimu dne?
  • Jakým způsobem pracujete s textem? Dokážete číst s porozuměním?
  • Jak se promítají Vaše obtíže do matematiky?
  • Používáte nějaké pomůcky – asistivní technologie?
  • Máte obtíže při učení se cizím jazykům?

  Krok 5: Podepište Dohodu o zajištění úpravy průběhu přijímacích zkoušek – bude vystavena na základě konzultace.

  Krok 6: Absolvujte přijímací zkoušky
  Informace o termínu, místě a způsobu konání vám podá studijní oddělení fakulty, na kterou se hlásíte.

  Těm, kteří dělají přijímací zkoušky z matematiky, doporučujeme videa od doc. Habaly zde.

  Krok 7: V případě přijetí ke studiu se ZAREGISTRUJTE (nejpozději na začátku semestru) ve Středisku ELSA znovu, tentokrát jako student.