Organizace podpory | Elsa ČVUT
Organizace podpory

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Organizace podpory

Do Střediska ELSA přicházím

 • Poprvé
  • Před schůzkou
   • Kontaktuji Středisko
   • Domluvím si schůzku
  • Na schůzce
   • Přinesu zprávu od odborníka
   • Nastavení podmínek studia
   • Podepsání dohody o podpoře
  • Po schůzce
   • Vyplním formulář modifikací
   • Pokud potřebuji, domluvím si osobní schůzku
   • Shrnu mailem funkčnost nastavených podmínek
 • Opakovaně
  • Na začátku semestru
   • Vyplním formulář modifikací
   • Pokud potřebuji, domluvím si osobní schůzku
  • Na konci semestru
   • Shrnu průběh semestru
   • Promyslím funkčnost nastavených opatření
 • Akutně
  • Neobvyklá situace? Kontaktuji Středisko ELSA
  • Příklady nenadálých situací
   • Zlomená noha – potřebuji půjčit vozík
   • Zlomená ruka – potřebuji zapisovatele
   • Nezvládám zkoušky, psychický kolaps – potřebuji krizový scénář