Organizace podpory | Elsa ČVUT
Organizace podpory

STUDENT

Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Organizace podpory

Do Střediska ELSA přicházím

 • Poprvé
  • Před schůzkou
   • Kontaktuji Středisko
   • Domluvím si schůzku
  • Na schůzce
   • Přinesu zprávu od odborníka
   • Nastavení podmínek studia
   • Podepsání dohody o podpoře
  • Po schůzce
   • Vyplním formulář modifikací
   • Pokud potřebuji, domluvím si osobní schůzku
   • Shrnu mailem funkčnost nastavených podmínek
 • Opakovaně
  • Na začátku semestru
   • Vyplním formulář modifikací
   • Pokud potřebuji, domluvím si osobní schůzku
  • Na konci semestru
   • Shrnu průběh semestru
   • Promyslím funkčnost nastavených opatření
 • Akutně
  • Neobvyklá situace? Kontaktuji Středisko ELSA
  • Příklady nenadálých situací
   • Zlomená noha – potřebuji půjčit vozík
   • Zlomená ruka – potřebuji zapisovatele
   • Nezvládám zkoušky, psychický kolaps – potřebuji krizový scénář