Žádost o modifikaci studijních podmínek | Elsa ČVUT
Žádost o modifikaci studijních podmínek

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Formulář modifikace předmětů pro studenty

Jméno a příjmení *
Datum narození *
E-mail *
Fakulta *
Obor *
Semestr *
Akademický rok *
Forma modifikace *

Předmět č.1

Kód předmětu *
Název předmětu *
Upřesnění formy modifikace


Vypište vyučující se VŠEMI akademickými tituly
Vyhledejte vyučujícího v USERMAP ČVUT, popř. na stránkách katedry

Vyučující 1 *
e-mail *
Vyučující 2
e-mail
Vyučující 3
e-mail
Vyučující 4
e-mail
Vyučující 5
e-mail
Vyberte pověřenou pracovnici k zaslání formuláře. (Pokud NEVÍTE, ponechte NEZAŠKRTNUTÉ):
* Označená pole jsou povinná