Žádost o modifikaci studijních podmínek | Elsa ČVUT
Žádost o modifikaci studijních podmínek

STUDENT

Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Formulář modifikace předmětů pro studenty

*

Předmět č.1Vypište vyučující se VŠEMI akademickými tituly
Vyhledejte vyučujícího v USERMAP ČVUT, popř. na stránkách katedry

Vyberte pověřenou pracovnici k zaslání formuláře. (Pokud NEVÍTE, ponechte NEZAŠKRTNUTÉ):

Mgr. Barbora Čalkovská Mgr. Barbora Čalkovská
Mgr. et Mgr. Jana Pechancová Mgr. et Mgr. Jana Pechancová
Mgr. Jana Zdarsová Mgr. Jana Zdarsová
Mgr. Barbora Vavřichová Mgr. Barbora Vavřichová
Mgr. Barbora Bertlová Mgr. Barbora Bertlová


* Označená pole jsou povinná