Studenti se sluchovým postižením | Elsa ČVUT
Studenti se sluchovým postižením

STUDENT

Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Kategorie dle typu postižení

 • Studenti se zrakovým postižením
 • Studenti se sluchovým postižením
 • Studenti s pohybovým postižením
 • Studenti se specifickou poruchou učení
 • Studenti s poruchou autistického spektra
 • Studenti s jinými obtížemi

 • Studenti se sluchovým postižením

  Uživatel mluveného jazyka (B1)

  Student se sluchovým postižením, který v interpersonální komunikaci preferuje mluvený jazyk (tzn. nejčastěji češtinu) v mluvené nebo psané podobě.

  Uživatel znakového jazyka (B2)

  Student se sluchovým postižením, který v interpersonální komunikaci preferuje znakový jazyk (tzn. nejčastěji český znakový jazyk).

  Kromě časové kompenzace při skládání zkoušek mají studenti se sluchovým postižením nárok na následující služby:

  Uživatelům znakového jazyka zajišťujeme také: