Studenti se sluchovým postižením | Elsa ČVUT
Studenti se sluchovým postižením

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Kategorie dle typu postižení

 • Studenti se zrakovým postižením
 • Studenti se sluchovým postižením
 • Studenti s pohybovým postižením
 • Studenti se specifickou poruchou učení
 • Studenti s poruchou autistického spektra
 • Studenti s jinými obtížemi

 • Studenti se sluchovým postižením

  Uživatel mluveného jazyka (B1)

  Student se sluchovým postižením, který v interpersonální komunikaci preferuje mluvený jazyk (tzn. nejčastěji češtinu) v mluvené nebo psané podobě.

  Uživatel znakového jazyka (B2)

  Student se sluchovým postižením, který v interpersonální komunikaci preferuje znakový jazyk (tzn. nejčastěji český znakový jazyk).

  Kromě časové kompenzace při skládání zkoušek mají studenti se sluchovým postižením nárok na následující služby:

  Uživatelům znakového jazyka zajišťujeme také: