Publikace ke stažení | Elsa ČVUT
Publikace ke stažení

KNIHOVNA

Knihovní fond Střediska je výsledkem zpřístupňování studijní literatury převážně studentům vysokých škol. Obsahuje zejména studijní materiály pro technické a přírodovědné obory, další významnou součástí jsou jazykové učebnice. Je tvořen zejména elektronickými dokumenty, v menší míře hmatovými a běžnými černotiskovými dokumenty.

Knihovní fond je katalogizován Ústřední knihovnou ČVUT, výpůjčky a správu knihovního fondu si však zajišťujeme sami. Knihovna je určena uživatelům, kteří v důsledku svého zdravotního hendikepu nemohou číst standardně tištěné texty, nebo mají při čtení takových textů objektivní fyzické obtíže.

Publikace ke stažení

Při zajišťování našich služeb se řídíme závaznými nebo doporučenými metodologickými postupy, reflektující dobrou praxi v oblasti podpory studentů se specifickými potřebami. Pokud metodologický materiál k dispozici není, snažíme se vlastními silami k dobré praxi přispět. V současné době nabízíme: