Studenti s jinými obtížemi | Elsa ČVUT
Studenti s jinými obtížemi

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Kategorie dle typu postižení

 • Studenti se zrakovým postižením
 • Studenti se sluchovým postižením
 • Studenti s pohybovým postižením
 • Studenti se specifickou poruchou učení
 • Studenti s poruchou autistického spektra
 • Studenti s jinými obtížemi

 • Studenti s jinými obtížemi

  Student s jinými obtížemi (F)

  Student, kterému jiná psychická porucha či obtíže, včetně neautistických neurovývojových poruch, tj. narušených jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností, nebo chronické somatické onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti.

  Mezi jiné obtíže se řadí:

  • porucha koncentrace pozornosti
   • ADHD
   • ADD
  • psychická porucha/onemocnění
   • úzkosti, deprese
   • migrény
   • obsedantně-kompulzivní porucha
   • panické ataky
   • sociální fobie
   • bipolární afektivní porucha
   • schizofrenie
   • mentální anorexie, bulimie
  • narušená komunikační schopnost
   • koktavost
   • dysfázie
   • dysartrie
   • mutismus
  • chronická somatická onemocnění
   • Crohnova choroba
   • diabetes
   • epilepsie
   • kataplexie
   • onkologická onemocnění
   • roztroušená skleróza

  Kromě časové kompenzace při skládání zkoušek a pomoci při prostorové orientaci mají tito studenti nárok na následující služby:

  Zpětná vazba studentky: "Osobně mi asi celkově nejvíce pomohlo to, že jsem věděla, že se na někoho můžu obrátit, když bude zle. Takže kolikrát nešlo ani o modifikace, ale o vědomí, že není tak zle, abych např. studium musela vzdávat." - Studentka MÚVS ČVUT