Studenti s jinými obtížemi | Elsa ČVUT
Studenti s jinými obtížemi

STUDENT

Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Kategorie dle typu postižení

 • Studenti se zrakovým postižením
 • Studenti se sluchovým postižením
 • Studenti s pohybovým postižením
 • Studenti se specifickou poruchou učení
 • Studenti s poruchou autistického spektra
 • Studenti s jinými obtížemi

 • Studenti s jinými obtížemi

  Student s jinými obtížemi (F)

  Student, kterému jiná psychická porucha či obtíže, včetně neautistických neurovývojových poruch, tj. narušených jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností, nebo chronické somatické onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti.

  Mezi jiné obtíže se řadí:

  • porucha koncentrace pozornosti
   • ADHD
   • ADD
  • psychická porucha/onemocnění
   • úzkosti, deprese
   • migrény
   • obsedantně-kompulzivní porucha
   • panické ataky
   • sociální fobie
   • bipolární afektivní porucha
   • schizofrenie
   • mentální anorexie, bulimie
  • narušená komunikační schopnost
   • koktavost
   • dysfázie
   • dysartrie
   • mutismus
  • chronická somatická onemocnění
   • Crohnova choroba
   • diabetes
   • epilepsie
   • kataplexie
   • onkologická onemocnění
   • roztroušená skleróza

  Kromě časové kompenzace při skládání zkoušek a pomoci při prostorové orientaci mají tito studenti nárok na následující služby:

  Zpětná vazba studentky: "Osobně mi asi celkově nejvíce pomohlo to, že jsem věděla, že se na někoho můžu obrátit, když bude zle. Takže kolikrát nešlo ani o modifikace, ale o vědomí, že není tak zle, abych např. studium musela vzdávat." - Studentka MÚVS ČVUT