Registrace do knihovny | Elsa ČVUT
Registrace do knihovny

KNIHOVNA

Knihovní fond Střediska je výsledkem zpřístupňování studijní literatury převážně studentům vysokých škol. Obsahuje zejména studijní materiály pro technické a přírodovědné obory, další významnou součástí jsou jazykové učebnice. Je tvořen zejména elektronickými dokumenty, v menší míře hmatovými a běžnými černotiskovými dokumenty.

Knihovní fond je katalogizován Ústřední knihovnou ČVUT, výpůjčky a správu knihovního fondu si však zajišťujeme sami. Knihovna je určena uživatelům, kteří v důsledku svého zdravotního hendikepu nemohou číst standardně tištěné texty, nebo mají při čtení takových textů objektivní fyzické obtíže.

Registrace do knihovny

Pro studenty se specifickými potřebami nabízíme možnost zpřístupnění studijní literatury v elektronické podobě za využití asistivních technologií.

Co pro to musím udělat?

  • zjistit, zda je studijní materiál k dispozici z běžně přístupných zdrojů
  • pokud není, zaregistruji se do knihovny Střediska ELSA a pokusím se v jejím katalogu vyhledat studijní materiál
  • pokud studijní materiál není k dispozici, požádám včas o jeho digitalizaci Martinu Rysovou.

K registraci je zapotřebí:

1. vyplnit a podepsat prohlášení (.pdf) o nakládání s elektronickými kopiemi, a zaslat jej na adresu: Středisko ELSA, Trojanova 13, 120 00 Praha

2. doložit kopii průkazu ZTP, ZTP/P nebo jiné osvědčení prokazující konkrétní postižení (kopie lze zaslat poštou společně s prohlášením, nebo elektronicky na e-mail: martina.rysova@cvut.cz)

Po obdržení výše uvedených dokumentů Vám zašleme přístupové údaje, a to na e-mailovou adresu uvedenou v prohlášení.

Pokud potřebujete s registrací pomoci, kontaktujte Martinu Rysovou.