Nácvik prostorové orientace | Elsa ČVUT
Nácvik prostorové orientace

STUDENT

Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Modifikace studijních podmínek

 • Časová kompenzace
 • Individuální výuka
 • Nácvik prostorové orientace
 • Osobní asistence
 • Studijní asistence
 • Tlumočnický servis
 • Vizualizační a zapisovatelský servis
 • Žádost o modifikaci studijních podmínek

 • Nácvik prostorové orientace

  Služba studentovi zajišťuje nácvik samostatného a bezpečného pohybu v neznámém prostředí výukových a souvisejících prostor, a to především před zahájením a na začátku studia, respektive na počátku jednotlivých semestrů.

  Účelem a výsledkem nácviku prostorové orientace je zajištění bezpečné fyzické orientace studenta a pokud možno jeho samostatný efektivní pohyb v prostorách, kde se odehrává vlastní studium, příp. prostorách, které se studiem bezprostředně souvisejí (administrativní a sociální prostory školy, ubytovací zařízení kolejního typu). Typicky se týká studentů se zrakovým postižením, příp. studentů s pohybovým postižením dolních končetin.