Studenti se specifickou poruchou učení | Elsa ČVUT
Studenti se specifickou poruchou učení

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Kategorie dle typu postižení

 • Studenti se zrakovým postižením
 • Studenti se sluchovým postižením
 • Studenti s pohybovým postižením
 • Studenti se specifickou poruchou učení
 • Studenti s poruchou autistického spektra
 • Studenti s jinými obtížemi

 • Studenti se specifickou poruchou učení

  Student se specifickými poruchami učení (D)

  Student, kterému dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, příp. často souběžně se vyskytující poruchy pozornosti objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti.

  Středisko ELSA zajišťuje diagnostiku specifických poruch učení (SPU) studentům, kteří pociťují obtíže při studiu, které by mohly být způsobeny dyslexií či jinou poruchou učení.

  Patří sem

  • dyslexie
  • dysgrafie
  • dyskalkulie
  • dysortografie
  • dyspraxie

  Překážkou pro diagnostiku SPU je jiný mateřský jazyk než český. V tomto případě není možné diagnostiku SPU realizovat.

  Studentům se SPU nabízíme kromě časové kompenzace také:

  Po dobu studia můžeme studentovi s SPU zapůjčit speciální software pro usnadnění práce s textem ClaroRead či diktovací softwary a jiné.

  Jak to cítí sami studenti?

  Zpětná vazba studenta "Díky Vám jsem začal být hodnocen za to, co mám v hlavě a ne za to, co stihnu v rychlosti sepsat na papír. Jsem Vám za to opravdu vděčný." - Student FS ČVUT
  Zpětná vazba studentky "Na vše jsem měla dostatek času, využívala jsem zvýrazňovače, ty mi dost pomohly, abych se zorientovala ve svém textu. Takže jsem měla ze všech částí SZZ A, tak jsem měla radost. Moc Vám děkuji za modifikace a za obhajobu nanečisto." - Studentka MÚVS ČVUT