Diagnostika SPU | Elsa ČVUT
Diagnostika SPU

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Služby studentům

 • Diagnostika SPU
 • Online konzultace
 • Psychologické poradenství
 • Relaxační skupina Zpomal
 • Podpůrná skupina Nablízku
 • Nácvik studijních strategií
 • Semináře, webináře
 • Zpřístupňování studijní literatury
 • Zápůjčky technických pomůcek
 • Zápůjčky softwaru

 • Diagnostika SPU

  Středisko ELSA zajišťuje diagnostiku specifických poruch učení studentům, kteří pociťují obtíže při studiu, které by mohly být způsobeny dyslexií či jinou poruchou učení. Překážkou pro diagnostiku SPU je jiný mateřský jazyk než český. V tomto případě není možné diagnostiku SPU realizovat. V případě, že máte o diagnostiku zájem, kontaktujte Mgr. et Mgr. Janu Pechancovou pechancova@elsa.cvut.cz.

  Patří sem

  • dyslexie
  • dysgrafie
  • dyskalkulie
  • dysortografie