Nácvik studijních strategií | Elsa ČVUT
Nácvik studijních strategií

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Služby studentům

 • Diagnostika SPU
 • Online konzultace
 • Psychologické poradenství
 • Relaxační skupina Zpomal
 • Podpůrná skupina Nablízku
 • Nácvik studijních strategií
 • Semináře, webináře
 • Zpřístupňování studijní literatury
 • Zápůjčky technických pomůcek
 • Zápůjčky softwaru

 • Nácvik studijních strategií

  Našim studentům nabízíme možnost nácviku studijních strategií. Pracujeme s programem Já na to mám! pro vysokoškoláky. Můžeme se spolu pokusit natrénovat práci s texty (metody SQ4R, RWCT), verbální dovednosti, paměť, plánování či prostorovou orientaci. Zabýváme se také tématem prokrastinace.

  Zároveň studentům dáváme možnost vyzkoušet si obhajoby nanečisto, což spočívá v nácviku obhajoby, verbálních i neverbálních dovednostech atp.