Semináře, webináře | Elsa ČVUT
Semináře, webináře

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Služby studentům

 • Diagnostika SPU
 • Online konzultace
 • Psychologické poradenství
 • Relaxační skupina Zpomal
 • Podpůrná skupina Nablízku
 • Nácvik studijních strategií
 • Semináře, webináře
 • Zpřístupňování studijní literatury
 • Zápůjčky technických pomůcek
 • Zápůjčky softwaru

 • Semináře, webináře

  Pro studenty pořádáme semináře a webináře dle jejich preferencí a aktuálních obtíží (např. duševní zdraví, matika efektivně, psaní závěrečné práce)

  Proběhlé akce

  Webinář - Matika na ČVUT efektivně
  Webinář - Závěrečná práce: Jak a co do ní psát
  Webinář - Efektivní práce s texty - RWCT
  Webinář - OrgPad: pomocná ruka při studiu
  Webinář - Dobré nitro Loono