Zápůjčky technických pomůcek | Elsa ČVUT
Zápůjčky technických pomůcek

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Služby studentům

 • Diagnostika SPU
 • Online konzultace
 • Psychologické poradenství
 • Relaxační skupina Zpomal
 • Podpůrná skupina Nablízku
 • Nácvik studijních strategií
 • Semináře, webináře
 • Zpřístupňování studijní literatury
 • Zápůjčky technických pomůcek
 • Zápůjčky softwaru

 • Zápůjčky technických pomůcek

  Studentům se specifickými potřebami zapůjčujeme v případě potřeby zařízení, která jim usnadní existenci na univerzitě. Jde například o notebooky vybavené speciálním softwarem, hmatové displeje (braillské řádky) pro nevidomé studenty, diktafony, indukční smyčky a podobně.

  Součástí zápůjčky je zaškolení s pomůckou nebo speciálním softwarem.

  K zápůjčce nabízíme:

  • Notebooky
  • Speciální software (ClaroRead, MathTalk, MathType, NovaVoice)
  • Digitální zápisníky
  • Digitální záznamníky
  • Naslouchací pomůcky (Roger MyLink, Roger Pen, Roger Select)
  • Braillské řádky