Psychologické poradenství | Elsa ČVUT
Psychologické poradenství

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Služby studentům

 • Diagnostika SPU
 • Online konzultace
 • Psychologické poradenství
 • Relaxační skupina Zpomal
 • Podpůrná skupina Nablízku
 • Nácvik studijních strategií
 • Semináře, webináře
 • Zpřístupňování studijní literatury
 • Zápůjčky technických pomůcek
 • Zápůjčky softwaru

 • Psychologické poradenství

  Poradenství je určeno studentkám a studentům, kteří se nachází v náročné situaci, na kterou už sami nestačí. Naleznete zde prostor k probrání témat, která vás trápí, můžete na potíže nahlédnout z jiného úhlu a v případně potřeby získáte doporučení na další odborníky.

  Náročné situace mohou mít mnoho příčin – velká studijní zátěž, pocity úzkosti a smutku, potíže ve vztazích, nejistota ve velkých životních otázkách, bezradnost v plánování studia či práce atd. S těmito i dalšími tématy se můžete obrátit na psychologické poradenství ELSA, pokud jste nebo chcete být evidováni jako student/ka se specifickými potřebami. Jestli si nejste jisti, zda je pro vás psychologické poradenství vhodné nebo máte jiné pochybnosti, můžete se nezávazně ozvat na email barbora.vavrichova@elsa.cvut.cz.

  Ostatní studenti ČVUT, kteří nejsou registrovaní v našem středisku, mají možnost využít služeb psychologické poradny CIPS ČVUT.