Relaxační skupina Zpomal | Elsa ČVUT
Relaxační skupina Zpomal

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Služby studentům

 • Diagnostika SPU
 • Online konzultace
 • Psychologické poradenství
 • Relaxační skupina Zpomal
 • Podpůrná skupina Nablízku
 • Nácvik studijních strategií
 • Semináře, webináře
 • Zpřístupňování studijní literatury
 • Zápůjčky technických pomůcek
 • Zápůjčky softwaru

 • Relaxační skupina Zpomal

  V LS 2022/23 poběží skupina od poloviny BŘEZNA každou středu od 15:30 do 16:30.

  Akademický rok dokáže být velmi hektickým obdobím. Pro efektivní práci a studium je nezbytné kvalitně odpočívat. Přijďte zpomalit a uvolnit napětí v těle i v mysli. V malé skupině si vyzkoušíte různé typy relaxací a meditací všímavosti. Pomocí dechu budeme zklidňovat tělo, budeme se učit pozorovat vlastní myšlenky a uvolňovat napjaté svaly. Těšit se můžete například na metodu progresivní svalové relaxace, metodu body scan, postupné prohlubování dechu, imaginaci a další.

  Skupina je otevřená, můžete chodit pravidelně nebo se připojit pouze občas. S pravidelností však stoupají benefity, které tyto metody přináší (zlepšení pozornosti, snížení úzkosti, lepší zvládání stresu atd.). Počet míst je omezený kapacitou místnosti. Je tedy nutné si místo na každé setkání předem rezervovat na stránkách CIPS.