Zápůjčky softwaru | Elsa ČVUT
Zápůjčky softwaru

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Služby studentům

 • Diagnostika SPU
 • Online konzultace
 • Psychologické poradenství
 • Relaxační skupina Zpomal
 • Podpůrná skupina Nablízku
 • Nácvik studijních strategií
 • Semináře, webináře
 • Zpřístupňování studijní literatury
 • Zápůjčky technických pomůcek
 • Zápůjčky softwaru

 • Zápůjčky softwaru

  Studentům se specifickými potřebami zapůjčujeme v případě potřeby speciální software. Jde například o čtecí nebo diktovací programy, zápis matematiky a SW pro nevidomé či slabozraké.

  Součástí zápůjčky je i pomoc při instalaci a zaškolení se speciálním softwarem. Některé manuály jsou dostupné na našich stránkách v sekci Knihovna.

  K zápůjčce nabízíme:

  • JAWS for Windows – screen reader – předčítání obsahu obrazovky
  • BUF – Braille Universal Format – konverze, sazba a tisk textů v Braillově písmu s černým vizuálním podtiskem
  • Supernova – zvětšování textu a obrazu, podporuje Braillovo písmo
  • ZoomText – zvětšování obrazovky, nastavení barvy, zvýraznění kurzoru a předčítání textu
  • ClaroRead – předčítání textu, vhodné pro PDF, MS Word
  • MathType – zápis matematiky do počítače, propojení s MS Word
  • MathTalk + Dragon Pro Individual – diktování matematiky + ovládání počítače hlasem
  • NovaVoice – Automatické rozpoznání řeči – diktování textu
  • FineReader – rozpoznávání textu, editor PDF
  • STDU Converter – konvertor formátů do PDF – podporuje DjVu, TIFF, DCX, CBR, CBZ
  • MS Exchange 2016 – virtuální server

  Volně dostupné ke stažení:

  • BlindMoose – nástroj pro nevidomé určený pro práci s textem obsahujícím matematické značky, propojení s MS Word
  • MathInputPanel – zápis matematických vzorců – nakreslení myší a konverze do digitální podoby
  • Talon – diktování kódů a matematiky