Haptické mapy na Seznamu.cz – DIDAKTIKA ČTENÍ | Elsa ČVUT
Haptické mapy na Seznamu.cz – DIDAKTIKA ČTENÍ

VEŘEJNOST

Středisko ELSA je otevřeno spolupráci s odbornou i laickou veřejností.

Nabízíme k využití v praxi produkty metodologické a jiné odborné činnosti našich pracovníků. Ochotně vám vyrobíme zvláštní tisky a hmatové výstupy – mapy a plány. V ATELIONU nabízíme konzultace a semináře k rozšíření znalostí a dovedností z oblasti asistivních technologií určených osobám se zrakovým postižením.

Nabídka vzdělávání

 • Haptické mapy na Seznamu.cz – PŘÍPRAVA A TISK
 • Haptické mapy na Seznamu.cz – DIDAKTIKA ČTENÍ
 • Haptické mapy na Seznamu.cz – VYUŽITÍ V PRAXI

 • Haptické mapy na Seznamu.cz – DIDAKTIKA ČTENÍ

  Čtení jakékoli hmatové mapy lze klientovi usnadnit dodržením didaktického postupu, který v sobě zahrnuje vysvětlení základních pojmů, jednoduchou ukázku, činnost kontrolovanou lektorem, opakování a testování získaných informací. Seminář podrobně seznamuje s tím, co konkrétně v kontextu haptických map jednotlivé kroky znamenají. Pro praktickou práci je využit edukační „haptiset“, který obsahuje haptickou mapu okolí pražského Újezdu a sekvenční audio i textový popis území. Seminář je také příležitostí k otestování vlastních schopností čtení mapy hmatem.

  Podrobnosti kurzu

  • Doba trvání: 3 hodiny
  • Cena kurzu: 750 Kč pro jednoho účastníka (včetně DPH)
  • Pro studenty a zaměstnance ČVUT je kurz zdarma
  • Náklady zahrnuté v ceně: Haptiset Újezd (haptická mapa plus audio popis)
  • Maximální počet účastníků: 8
  • Pomůcky: vlastní klapky na oči (můžeme i zapůjčit)

  Požadavky na účastníky

  • Základní obeznámenost s haptickými mapami od Seznamu.cz

  Nejbližší termín kurzu

  Středa 27. 3. 2024 od 13:00 do 16:00 hodin na adrese Trojanova 13, 120 00 Praha 2 (místnost 104).

  Lektoři: Mgr. Radek Seifert, Mgr. Barbora Bertlová

  Uzávěrka registrace: 14. 3. 2024.

  Odkaz na registrační formulář.

  Pro více informací kontaktujte atelion@elsa.cvut.cz.