Pedagogická praxe | Elsa ČVUT
Pedagogická praxe

VEŘEJNOST

Středisko ELSA je otevřeno spolupráci s odbornou i laickou veřejností.

Nabízíme k využití v praxi produkty metodologické a jiné odborné činnosti našich pracovníků. Ochotně vám vyrobíme zvláštní tisky a hmatové výstupy – mapy a plány. V ATELIONU nabízíme konzultace a semináře k rozšíření znalostí a dovedností z oblasti asistivních technologií určených osobám se zrakovým postižením.

Pedagogická praxe

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA je Fakultním zařízením Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Studující speciální pedagogiky mohou na obou našich pracovištích absolvovat praxi během studia. Středisko ELSA je vhodné pro průběžnou praxi jednotlivců či menších skupin. Zájemci kontaktujte garantku praxí Mgr. Barboru Bertlovou (barbora.bertlova@cvut.cz).