Doporučení | Elsa ČVUT
Doporučení

VYUČUJÍCÍ

Vyučujícím na ČVUT nabízíme odborné konzultace a semináře týkající se způsobů modifikace výuky i ověřování znalostí studentů se specifickými potřebami.

Nutná individuální modifikace studia vychází z práva na vzdělání. Vyučujícím ani univerzitě nepřísluší posuzovat, zda se daný student může uplatnit v praxi. Povinností univerzity je umožnit studentům se specifickými potřebami adekvátní podmínky pro zdárné plnění studijních povinností.

Doporučení

Pokud vás zajímají bližší informace o jednotlivých typech onemocnění či postižení, připravily jsme pro vás sérii tipů a zdrojů.

Studenti se zrakovým postižením:

Studenti se sluchovým postižením:

Studenti s pohybovým postižením:

Studenti se specifickou poruchou učení:

Studenti s poruchou autistického spektra:

Studenti s duševním onemocněním:

Studenti s chronickým onemocněním:

EN

People with disabilities and special needs (Riga Technical University)