Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Fakulta stavební

Fakulta stavební
Adresa 1.:
Objekty A, B, C - Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6
Adresa 2.:
Objekt D - Thákurova 2636/7a, 166 29 Praha 6
Tel.:
+420 224 351 111 (ústředna ČVUT)
Web:
GPS 1.:
50°6'15.488"N, 14°23'18.489"E
GPS 2.:
50°6'16.337"N, 14°23'15.534"E
Objekt částečně přístupnýObjekty částečně přístupné
Indukční smyčka Indukční smyčka
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný ANOPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta ANO

Fakulta stavební je tvořena komplexem čtyř vzájemně propojených objektů, A, B, C, D.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní vstup (objekt C) z ulice Thákurova není bezbariérově přístupný (venkovní schodiště, +10 stupňů). Na osu levých dvoukřídlých vstupních dveří je osazen akustický hlasový majáček.

Uzamčené alternativní vstupy přes objekty A, B, D (ul. Thákurova, ul. Kolejní) z úrovně terénu jsou přístupné na kartu (výška čteček, zvonková signalizace 120 - 145 cm). Křídla všech vstupních dveří (šířka křídla min. 78 cm) lze otevřít obtížně (mechanické otevírání směrem do ulice), je doporučena asistence. Předsíně a chodby za vstupy jsou dostatečně prostorné.
INTERIÉR | 

Interiéry FSv jsou různorodé, částečně přístupné, bezbariérově propojené na úrovni 2. NP objektu C (ochoz atria).

Studijní oddělení FSv se nachází v 1. NP objektu C (místnosti č. C-112 a C-116), přístupné pomocí zdvihací plošiny z objektu A.

Učebny a posluchárny jsou jednoúrovňové nebo stupňovité. V některých je vyhrazeno jedno i více míst pro osoby na vozíku. Většinou jsou uzamčené, přístupné na kartu (výška čteček 106 – 126 cm). V posluchárnách v objektu C jsou osazeny indukční smyčky.

Dveře do poslucháren, učeben a kanceláří mají šířku cca 80 - 90 cm. Dveře do technického zázemí a na běžné toalety mají šířku 60 - 70 cm.

Spojovací krčky mezi objekty B, C, D a mezi objektem A a Novou budovou ČVUT jsou dostatečně široké s různými sklony podlah (max. 12 % při délce 265 cm).VÝTAHY | 

Na FSv je k dispozici celkem 9 osobních samoobslužných výtahů a 4 evakuační samoobslužné výtahy, všechny dostatečně prostorné (šířka kabiny min. 110 cm, hloubka min. 130 cm), s automatickými dveřmi (šířka min. 80 cm). Výtahy obsluhují všechna podlaží objektů, jsou volně přístupné veřejnosti, bez použití karty.

V objektu C se nachází otevřená šikmá zdvihací plošina (mezi 1. NP a zvýšeným 1. NP), volně přístupná veřejnosti (plocha 82 x 89 cm, bez uvedení nosnosti). Ovládání je obtížně dosažitelné, doprovod je nezbytný.WC | 

V rámci FSv  je k dispozici celkem 7 upravených toalet, z nichž pouze 2 toalety jsou v kategorii přístupných. Všechny toalety jsou označené, neuzamčené, volně přístupné veřejnosti.

Přístupná toaleta v 1. NP objektu A: šířka dveří 80 cm, šířka kabiny 188 cm, hloubka kabiny 195 cm, manipulační prostor pro vozík vedle mísy 110 cm, mísa je vybavená pevným i polohovatelným madlem.

Přístupná toaleta v 1. PP objektu D: šířka dveří 80 cm, šířka kabiny 159, hloubka kabiny 179, manipulační prostor pro vozík vedle mísy 89 cm, mísa je vybavená pevným i polohovatelným madlem.

Ostatní toalety, zařazené do kategorie částečně/obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů, neposkytují dostatečný manipulační prostor v kabinách, jsou nevhodně vybavené (chybějící či nefunkční madla, stupínky pod záchodovou mísou), některé mají nevhodně vyřešenou dispozici.PARKOVÁNÍ | 

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k objektům FSv je možný z několika směrů:

  • Metrem/autobusem/tramvají na stanici Dejvická a potom cca 12 minut pěšky (cca 780 - 820 m).
  • Tramvají na zastávku Thákurova a potom cca 9 minut pěšky (cca 630 m)
  • Autobusem č. 131 na zastávku Na Santince a potom cca 6 minut pěšky (cca 400 m).
  • Tramvají na zastávku Lotyšská a potom cca 9 minut pěšky. Cesta okolo Flemingova náměstí má obtížný povrch (hrboly a prohlubně v asfaltovém chodníku). V lepším technickém stavu je chodník blíže k Národní technické knihovně. Křižovatka Thákurova – Bechyňova zcela postrádá přechody pro chodce (cca 620 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte okolo celé budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická. Přejeďte přes přechod doleva a pokračujte rovně okolo budovy VŠCHT přes náměstí před budovou Národní technické knihovny. Přejeďte ulici Thákurova směrem k fakultě stavební. Před hlavními vstupními dveřmi na FSv (objekt C) se nachází široké venkovní schodiště. Alternativní upravený vstup je také možný z ulice Thákurovy, a to přes objekt A (před vstupem se nachází vyrovnávací rampa).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE