Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Nová budova ČVUT v Dejvicích, Thákurova

Nová budova ČVUT v Dejvicích, Thákurova
Adresa:
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
Tel.:
+420 776 555 558 (recepce NB)
Web:
GPS:
50°6'18.399"N, 14°23'22.911"E
Objekt přístupnýObjekt přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE

Fakulta architektury se nachází v tzv. Nové budově ČVUT v Dejvicích (NB), osmipodlažním objektu, který dále zahrnuje fakultu informačních technologií (FIT), ArchiCAFÉ (možnost bezbariérového občerstvení) a podzemní garáž s vyhrazenými parkovacími místy.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Bezbariérový přístup k hlavnímu vstupu do NB je pomocí označené přímé vyrovnávací rampy bez mezipodesty (šířka 160 cm, délka 9 m; sklon 3,5 %; protiskluzný povrch), která stoupá směrem na venkovní terasu. Není opatřena zábradlím, zarážkou ani vodicí tyčí proti sjetí vozíku. Na začátku/na konci rampy je dostatečný manipulační prostor. Okolní chodník, stoupající kolmo k rampě, je ve sklonu necelých 2 %. Terasa i schodiště mají povrch ze stejného materiálu (za vlhkého počasí kluzkého), přičemž poslední (horní) stupeň schodiště je vizuálně kontrastně vyznačen. Schodiště postrádá zábradlí (krom jediného, osazeného podél fasády). Oboje jednokřídlé vstupní dveře (šířka křídla 110 cm;  obtížně mechanicky otevírané směrem ven) a karusel splývají s proskleným přízemím. Z exteriéru je před vstupními dveřmi umístěna čisticí zóna (venkovní pryžová rohož). Dveře nejsou uzamčené. U dveří nalevo od karuselu je obousměrná zvonková signalizace na recepci (výška zvonku 124 cm, výška kamery 136 cm, výška mluvítka 146 cm). Dveře napravo od karuselu jsou na osu křídla osazeny orientačním hlasovým majáčkem. Před vstupními dveřmi a karuselem je dostatečný manipulační prostor.
INTERIÉR | 

Přístupná je celá NB (8 nadzemních a 3 podzemní podlaží). V budově je osazen orientační systém s piktogramy osob na vozíku (u výtahů, ramp, poslucháren).

U hlavního vstupu se po levé straně nachází recepce (výška parapetu 120 cm). Napravo vedle recepce je branka (šířka 102 cm), integrovaná mezi turnikety, kterou je možné po domluvě projet. Za turnikety následuje prostorná členitá vstupní hala, odkud je pomocí osobních výtahů přístup do dalších podlaží. V zadní části vstupní haly se nachází šatna.

V NB jsou 4 stupňovité posluchárny:

- 1 fialová posluchárna (m. č. 155 / GOČÁR)

- 1 červená posluchárna (m. č. 105 / KOTĚRA)

- 2 oranžové posluchárny (m. č. 107 / JANÁK a m. č. 111 / KREJCAR)

GOČÁR: 4 vyhrazená, neoznačená místa pro osoby na vozíku se sklopnými pracovními deskami se nachází na spodní úrovni posluchárny (1. PP), která je přístupná pomocí osobních výtahů (C, D). Vedle hlavních vstupní dveří posluchárny (1. NP) je osazena tabulka označená piktogramem osoby na vozíku, odkazující na šipky, které lze po sjetí do 1. PP sledovat. Před vstupem do posluchárny v 1. PP se po celé šířce chodby nachází přímá rampa bez mezipodesty (délka 244 cm, sklon 7 %). Vstupní dveře do posluchárny v 1. PP jsou dvoukřídlé (šířka křídla 73 cm; mechanicky otevírané směrem ven). Za dveřmi se nachází další přímá rampa bez mezipodesty, stoupající směrem do posluchárny (šířka 163 cm, délka 184 cm, sklon 7 %; výška madla 95 cm, výška vodicí tyče 21 cm). Nad/pod rampou je dostatečný manipulační prostor.

KOTĚRA: 4 vyhrazená, označená místa pro osoby na vozíku s výsuvnými pracovními deskami jsou k dispozici na horní úrovni posluchárny (1. NP) v blízkosti hlavních vstupních dveří do posluchárny (dveře jsou dvoje, oboje jednokřídlé, šířka křídla 80 cm; mechanicky otevírané směrem ven). Další 4 vyhrazená, neoznačená místa pro osoby na vozíku se sklopnými pracovními deskami se nachází na spodní úrovni posluchárny (1. PP), která je přístupná pomocí osobních výtahů (C, D). Vstupní dveře do posluchárny (1. PP) jsou dvoukřídlé (šířka křídla 73 cm; mechanicky otevírané směrem ven). Za dveřmi se nachází přímá rampa bez mezipodesty, klesající směrem do posluchárny (šířka 160 cm, délka 9 m, sklon 7 %; výška madla 93 cm, výška vodicí tyče 30 cm). Nad/pod rampou je manipulační prostor 160 x 150 cm.

JANÁK a KREJCAR: obě posluchárny jsou bezbariérově přístupné ze vstupního podlaží NB. Nejsou zde vyhrazená místa, ale posluchač na vozíku může zůstat na horní úrovní poslucháren za poslední řadou sedadel.

Všechny vstupy do poslucháren v 1. PP i 1. NP jsou na kartu (výška čtečky 120 cm) a všechny vstupní dveře do poslucháren lze obtížně otevřít. Jednoúrovňové učebny jsou přístupné, bez vyhrazených míst.VÝTAHY | 

K dispozici je celkem 6 osobních výtahů, 1 evakuační výtah a 2 nákladní výtahy.

Pro veřejnost jsou k dispozici 4 identické prostorné výtahy, označené písmeny A, B, C, D, umístěné v řadě vedle sebe, napravo od vstupních turniketů. Výtahy A, B obsluhují všechna nadzemní podlaží; výtahy C, D obsluhují navíc část prvního podzemního podlaží (1. PP), kde se nachází některé výukové prostory. Není třeba použít kartu. Rozměry kabin: šířka 203 cm, hloubka 172 cm. Dveře celkové šířky 116 cm jsou posuvné, automatické. Umístění přivolávacích tlačítek výtahů není u každého výtahu zvlášť, ale na centrálním tlačítkovém tablu pro všechny 4 výtahy. Tlačítková tabla nejsou na jednotlivých podlažích osazena na stejném místě - je třeba je hledat (výška umístění tlačítek 85 – 120 cm; výška umístění tlačítka s piktogramem osoby na vozíku 88 cm; výška monitoru, na kterém se zobrazují informace o výtazích, je 115 cm). Osoba s omezenou schopností pohybu a orientace může mít problém zastihnout výtah, který je od tabla vzdálen. Výtahy jsou vybaveny akustickou signalizací. Hlasovou signalizaci si musí osoba s postižením zraku pustit na tlačítku s piktogramem osoby na vozíku. Polohová signalizace je k dispozici jen uvnitř výtahů. Zvenku se na displeji zobrazuje pouze krátká informace, který výtah přijede. Každý výtah je vybaven sklopným sedátkem (horní hrana 50 cm; snadno polohovatelné; mimo dosah tlačítek). Uvnitř výtahu jsou k dispozici dvě tlačítka, a to alarm a tlačítko pro otevření dveří (obě ve výšce 90 cm). Všechna tlačítka jsou vyznačená v reliéfním i Braillově písmu. Manipulační prostor před výtahy je dostatečný. Pro osoby s postižením zraku chybí přirozené či umělé vodicí linie, navádějící k ovládání výtahu.

Osobní výtah vedle recepce slouží k bezbariérovému propojení vstupního podlaží (1. NP) a podzemních garáží (1. PP, 2. PP a 3. PP). Není třeba použít kartu. Rozměry kabiny: šířka 110 cm (zúžena v místě vodorovného madla, umístěného na boční stěně, na 100 cm; výška madla 90 cm), hloubka 140 cm. Oboje dveře šířky 90 cm jsou protilehlé proti sobě, posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 103 – 109 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu 95 – 113 cm. Všechna tlačítka jsou vyznačena v reliéfním i Braillově písmu. Výtah je vybaven akustickou a optickou (polohovou) signalizací; není vybaven hlasovou signalizací. Vedle tlačítek je osazeno sedátko (horní hrana 57 cm; snadno polohovatelné). Manipulační prostor před výtahem je na všech podlažích dostatečný.

Sádrovnu a sochařské dílny v 1. PP (včetně podzemních garáží ve 2. a 3. PP) obsluhuje další osobní výtah, přístupný výhradně na kartu (výška čteček 120 cm). V 1. NP se přístup k výtahu nachází přímo z venkovní vstupní terasy. Rozměry kabiny: šířka 110 cm (zúžena v místě vodorovného madla, umístěného na boční stěně, na 100 cm; výška madla 90 cm), hloubka 140 cm. Oboje dveře šířky 80 cm jsou protilehlé proti sobě, posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 100 – 107 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu 90 – 108 cm. Všechna tlačítka jsou vyznačena v reliéfním i Braillově písmu. Výtah je vybaven akustickou a optickou (polohovou) signalizací; není vybaven hlasovou signalizací. Vedle tlačítek je osazeno sedátko (horní hrana 50 cm; snadno polohovatelné). Manipulační prostor před výtahem je na všech podlažích dostatečný.

V blízkosti recepce v 1. NP se (za dveřmi) nachází evakuační výtah. Obsluhuje všechna (nadzemní i podzemní) podlaží. Běžně neslouží veřejnosti. V případě požárního poplachu je přístupný na klíč pověřeným osobám. Rozměry kabiny: šířka 110 cm, hloubka 210 cm (zmenšena v místě vodorovného madla, umístěného na zadní stěně, na 200 cm; výška madla 90 cm). Dveře průchozí šířky 90 cm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 106 – 112 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu 90 – 107 cm. Všechna tlačítka jsou vyznačena v reliéfním i Braillově písmu. Výtah je vybaven akustickou a optickou (polohovou) signalizací; není vybaven hlasovou signalizací. Ve výtahu není osazeno sedátko. Manipulační prostor před výtahem je na všech podlažích dostatečný.WC | 

V NB je celkem 12 upravených toalet: na každém podlaží jsou dvě označené, neuzamčené, přístupné toalety.

Ve vstupním podlaží (1. NP) a ve 2. NP jsou přístupné toalety umístěné v rámci běžných toalet, vždy jedna v oddělení pro dámy a jedna pro pány. V 1. PP a 3. NP – 8. NP jsou přístupné toalety samostatnými místnostmi, přístupnými přímo z chodby. Všechny dveře od kabin se otevírají mechanicky směrem ven (šířka křídel 79 – 80 cm). Oboje madla podél záchodových mís jsou ve všech případech sklopná, což v praxi znamená, že jsou často ve svislé poloze (délka obou madel 80 cm, výška 80 cm; snadno polohovatelné). Ve všech kabinách jsou k dispozici 2 splachovací tlačítka, jedno na stěně na osu mísy (výška 110 cm), druhé na stěně vedle mísy (výška 100 cm). Vedle umyvadla v kabinách (horní hrana 84 – 89 cm, výška podjezdu 64 – 68 cm) je osazeno vodorovné madlo (délka 60 cm). V kabinách chybí nouzové signalizační zařízení. Je zde háček na oděvy, toaletní papír, papír na utření rukou, zrcadlo, odpadkový koš. V kabinách i před nimi je dostatek manipulačního prostoru.

1. PP - kabina u poslucháren: šířka 184 cm, hloubka 260 cm. Dostatečně velký manipulační prostor pro vozík se nachází po pravé straně místnosti.

1. PP - kabina u sochařských dílen: šířka 169 cm (zúžena v místě otopného žebříku na 153 cm), hloubka 188 cm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 90 cm) se nachází proti dveřím.

1. NP – kabiny v dámském a pánském oddělení (totožné, zrcadlově obrácené): šířka 177 cm, hloubka 157 cm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 112 cm) se nachází proti dveřím.

2. NP - kabiny v dámském a pánském oddělení (totožné, zrcadlově obrácené): šířka 189 cm, hloubka 158 cm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 150 cm) se nachází proti dveřím.

3. NP až 8. NP: šířka 219 cm, hloubka 159 cm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 123 cm) se nachází proti dveřím.PARKOVÁNÍ | 

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži (v blízkosti osobních výtahů). Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v NB předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci NB: +420 776 555 558.

Podle zkušeností studentů evidovaných ve Středisku ELSA, může být problematické z automobilu dosáhnout čipem na sloupek k otevření závory. Případný problém prosím konzultujte přímo ve Středisku ELSA, jehož pracovníci se pokusí najít individuální řešení na míru.

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. Jedno kolmé vyhrazené místo se nachází zezadu u Nové budovy FA/FIT (příjezd z ulice Bechyňova). Jedno podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). Dvě kolmá vyhrazená stání jsou před fasádou Ateliéru D. Zmíněná tři stání jsou od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, od ulice Evropská.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k Nové budově ČVUT je možný z několika směrů:

  • Metrem/autobusem/tramvají na stanici Dejvická a potom cca 12 minut pěšky (cca 720 - 740 m).
  • Tramvají na zastávku Thákurova a potom cca 12 minut pěšky (cca 720 m).
  • Autobusem č. 131 na zastávku Na Santince a potom cca 8 minut pěšky (cca 500 m).
  • Tramvají na zastávku Lotyšská a potom cca 12 minut pěšky (cca 700 m). Cesta okolo Flemingova náměstí má obtížný povrch (jsou zde četné hrboly a díry v asfaltovém chodníku). V lepším stavu je chodník blíže k NTK. Křižovatka Thákurova – Bechyňova zcela postrádá přechody pro chodce.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte okolo celé budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická. Přejeďte přes přechod doleva a pokračujte rovně okolo budovy VŠCHT přes náměstí před budovou Národní technické knihovny. Přejeďte ulici Thákurova směrem k fakultě stavební. Po objetí pruhu se zelení zahněte doprava k fakultě architektury. Bezbariérová rampa je umístěna nalevo, na okraji schodiště před Novou budovou ČVUT.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE