Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

FA - ArchiCafé - Nová budova ČVUT

FA - ArchiCafé - Nová budova ČVUT
Adresa:
Thákurova 9, 166 34 Praha 6 - Dejvice
Tel. 1.:
+420 725 896 859 (ArchiCafé)
Tel. 2.:
+420 776 555 558 (recepce NB)
Web:
GPS:
50°6'18.144"N, 14°23'22.714"E
Objekt přístupnýObjekt Nové budovy přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE
Objekt přístupnýProstor ArchiCafé přístupný
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody NETočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE

ArchiCafé se nachází ve vstupním podlaží (1. NP) tzv. Nové budovy ČVUT v Dejvicích, která dále zahrnuje fakultu architektury (FA), fakultu informačních technologií (FIT) a podzemní garáž určenou studentům, zaměstnancům i návštěvníkům celého dejvického kampusu.

Objekt NB, včetně prostoru ArchiCafé, je zařazen do kategorie přístupnosti, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit. Ve vstupním podlaží jsou k dispozici 2 přístupné toalety.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Bezbariérový přístup k hlavnímu vstupu do Nové budovy je pomocí označené přímé vyrovnávací rampy bez mezipodesty (šířka 1 600 mm; délka 9 000 mm; sklon 3,5 %), která stoupá směrem na venkovní terasu před hlavním vstupem. Rampa je umístěna nalevo při pohledu na vstupní fasádu NB. Má protiskluzný povrch ze stejného materiálu jako okolní chodník. Je vodorovně vyznačená (olemována bílými pruhy a označená piktogramem osoby na vozíku). Není opatřena zábradlím ani zarážkou či vodicí tyčí proti sjetí vozíku. Na začátku/na konci rampy je dostatečný manipulační prostor. Okolní chodník, stoupající kolmo k rampě, je ve sklonu necelých 2 %.


UPOZORNĚNÍ: Jediný přístup na výše zmíněnou venkovní terasu je pomocí venkovního schodiště. Terasa i schodiště mají povrch ze stejného materiálu (a stejné barvy), přičemž poslední (horní) stupeň schodiště není nijak vizuálně kontrastně vyznačen a zcela splývá s terasou i ostatními schodišťovými stupni. Chůze po schodišti směrem dolů tak může být problém pro osoby se zrakovým postižením. Schodiště dále postrádá zábradlí (krom jediného, osazeného podél fasády - vpravo z čelního pohledu).

Dále si dovolujeme upozornit na samotnou terasu, jejíž povrch bývá za vlhkého počasí nebezpečně kluzký.

Osobám s postižením zraku a osobám s omezenou schopností pohybu tedy doporučujeme alternativní přístup do Nové budovy přes fakultu stavební, které jsou vzájemně propojené spojovacím krčkem.


Hlavní vstup není dobře vizuálně rozeznatelný od okolí; splývá s proskleným parterem. Je tvořen prosklenými dveřmi karuselového provedení, které jsou na každé straně doplněny prosklenými jednokřídlými dveřmi (průchozí šířky 1 100 mm), mechanicky otevíravými směrem ven. Z exteriéru je před vstupními dveřmi umístěna černá čisticí zóna (venkovní pryžová rohož). Vstupní dveře napravo od karuselu mají z exteriéru kliku (ve výšce 1 080 mm), z interiéru vodorovné madlo (ve výšce 870 mm). Vstupní dveře nalevo od karuselu mají z exteriéru krátké svislé madlo (ve výšce 1 090 na osu), z interiéru vodorovné madlo (ve výšce 870 mm). Oboje dveře lze velmi obtížně otevřít. Jsou kontrastně označené oproti pozadí dvěma vodorovnými rámy v zasklení. U dveří nalevo od karuselu je umístěna obousměrná zvonková signalizace na recepci (tlačítko ve výšce 1 240 mm, kamera ve výšce 1 360 mm, mluvítko ve výšce 1 460 mm). Karusel není z vnější strany kontrastně označen oproti pozadí; vnitřní otočné prosklené plochy jsou označeny 1 kontrastním pruhem. Karusel, vstupní dveře i prosklená fasáda jsou zasklené téměř k zemi a nejsou chráněny proti mechanickému poškození. Před vstupními dveřmi a karuselem je dostatečný manipulační prostor.

Jednokřídlé vstupní dveře napravo od karuselu jsou osazeny orientačním hlasovým majáčkem pro nevidomé osoby, a to na osu křídla.
INTERIÉR | 

Interiéry NB, včetně ArchiCafé, jsou přístupné.

U hlavního vstupu se po levé straně nachází recepce NB (parapet je v celé své délce ve výšce 1 200 mm, chybí předsunutý pult; recepce je zasklená; bez možnosti indukčního poslechu). Napravo vedle recepce se nachází branka (průchozí šířky 1 020 mm), integrovaná mezi turnikety, kterou je možné po domluvě s recepcí projet. Za turnikety následuje prostorná členitá vstupní hala, odkud je pomocí osobních výtahů přístup do dalších podlaží. V zadní části vstupní haly se nachází šatna.

ArchiCafé se nachází hned za recepcí, po levé straně vnitřního atria.

Vstupní dveře do ArchiCafé (celkové průchozí šířky 1 500 mm) jsou automatické, posuvné, během provozu většinou stále otevřené.

Prosklené stěny ArchiCafé jsou po celé své výšce i šířce polepeny písmeny, tvořícími průběžný název „ARCHICAFÉ“.

Výška fialového pultu je po celé své délce 1 200 mm.

Výška stolků je 750 mm.VÝTAHY | 

Není třeba.WC | 

V Nové budově je celkem k dispozici 12 upravených toalet: na každém podlaží jsou 2 označené, přístupné toalety, neuzamčené, volně přístupné veřejnosti.  

Do kategorie přístupných prostorů jsou toalety zařazeny zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabin a dveří, vhodného dispozičního uspořádání i dostatečné vybavenosti kabiny.

Ve vstupním podlaží (1. NP) jsou přístupné toalety umístěny v rámci běžných toalet, vždy 1 v oddělení pro dámy a 1 v oddělení pro pány. Toalety pro dámy i pány jsou rozměrově téměř totožné; dispozičně jsou zařízené zrcadlově obráceně.

Všechny dveře do kabin se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny (šířka křídel 790 – 800 mm, výška vodorovných madel z vnitřní strany dveří 850 – 870 mm, výška klik 1 060 – 1 080 mm).  

Oboje madla podél záchodových mís jsou ve všech případech sklopná, což v praxi znamená, že jsou obě téměř pořád ve svislé poloze (délka obou madel 800 mm, výška 800 mm; snadno polohovatelné).

Ve všech kabinách jsou k dispozici 2 splachovací tlačítka, 1 na stěně nad mísou (na osu mísy, ve výšce 1 100 mm), druhé tlačítko na stěně vedle mísy (ve výšce 1 000 mm).

Ve všech kabinách jsou k dispozici umyvadla s horní hranou ve výšce 840 – 890 mm (výška podjezdu mezi spodní hranou umyvadla a podlahou 640 - 680 mm). Vedle všech umyvadel je osazeno 1 vodorovné madlo (délky 600 mm).

Ve všech kabinách chybí nouzové signalizační zařízení. Je zde k dispozici háček na oděvy, toaletní papír, papír na utření rukou, zrcadlo a odpadkový koš. V kabinách i před nimi je dostatek manipulačního prostoru.

Rozměry kabin: šířka 1 770 mm, hloubka 1 570 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 116 mm) se nachází proti dveřím, mezi záchodovou mísou a stěnou. Záchodová mísa v toaletě pro dámy je přístupná z pravé strany. Záchodová mísa v toaletě pro pány je přístupná z levé strany.PARKOVÁNÍ | 

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou (v blízkosti osobních výtahů). Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v NB předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci NB: +420 776 555 558.

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou FA/FIT (příjezd možný z ulice Bechyňova). 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k Nové budově ČVUT je možný z několika směrů:

  • Metrem/autobusem/tramvají na stanici Dejvická a potom cca 12 minut pěšky (cca 720 - 740 m).
  • Tramvají na zastávku Thákurova a potom cca 12 minut pěšky (cca 720 m).
  • Autobusem č. 131 na zastávku Na Santince a potom cca 8 minut pěšky (cca 500 m).
  • Tramvají na zastávku Lotyšská a potom cca 12 minut pěšky (cca 700 m). Cesta okolo Flemingova náměstí má obtížný povrch (jsou zde četné hrboly a díry v asfaltovém chodníku). V lepším stavu je chodník blíže k NTK. Křižovatka Thákurova – Bechyňova zcela postrádá přechody pro chodce.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte okolo celé budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická. Přejeďte přes přechod doleva a pokračujte rovně okolo budovy VŠCHT přes náměstí před budovou Národní technické knihovny. Přejeďte ulici Thákurova směrem k fakultě stavební. Po objetí pruhu se zelení zahněte doprava k fakultě architektury. Bezbariérová rampa je umístěna nalevo, na okraji schodiště před Novou budovou ČVUT.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE