Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS)
Adresa:
Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel.:
+420 224 353 163 (sekretariát)
Web:
GPS:
50°6'3.716"N, 14°23'9.294"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch NEObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT je historizující budova o čtyřech nadzemních podlaží, podkroví a jednom podzemním podlaží. Spolu s Masarykovou kolejí ČVUT tvoří soubor staveb okolo společného dvora.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní vstup z ulice Kolejní (na úroveň 1. NP objektu) je bariérový (před vstupem terasa, k níž ze tří směrů stoupají troje schodiště: +5, +7, +10 schodů). Neuzamčené hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené (šířka křídla 89 cm; mechanicky se otevírají směrem ven). Při případném uzamčení možné použít kartu (výška čtečky 126 cm), nebo zvonkovou signalizaci na recepci (výška zvonku 143 cm). Následuje prosklené zádveří (šířka 348 cm, hloubka 256 cm) a další dvoukřídlé prosklené dveře (šířka křídla 90 cm; mechanicky se otevírají směrem do zádveří).

Pro osoby se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít zadní alternativní upravený vstup ze dvora na úroveň 1. PP objektu. Přístup k zadnímu vstupu je z ulice Kolejní bránou, resp. vjezdem pro automobily. Vstup je uzamčený, přístupný na kartu (výška čteček 136 cm) nebo je nutno se předem domluvit na recepci (zvonek zde není). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé, asymetrické (šířka křídel 79 a 30 cm; otevírají se mechanicky směrem dovnitř). Za vstupními dveřmi následuje zádveří, jehož celá podlaha je ve sklonu (sklon 7 %; šířka 135 cm, délka 193 cm; zátěžový koberec; bez zábradlí). Na sklon bezprostředně navazují vnitřní dvoukřídlé, asymetrické dveře (šířka křídel 78 a 35 cm; otevírají se mechanicky směrem do zádveří). V zádveří je omezený manipulační prostor.
INTERIÉR | 

Interiér budovy je částečně přístupný.

Za hlavními vstupními dveřmi a zádveřím se nachází vnitřní schodiště (+6 schodů), stoupající směrem ke vstupní hale s recepcí (výška parapetu 121 cm), turnikety (s dvěma integrovanými prosklenými brankami šířky 81 a 116 cm), které se otevírají na požádání na recepci, a s 2 evakuačními výtahy. Bezbariérově přístupné studijní oddělení se nachází v mezaninu, v chodbě nalevo od recepce. Učebny jsou také bezbariérově přístupné. Šířka jednoho křídla vnitřních dvoukřídlých dveří je 70 cm. Šířka jednokřídlých dveří je 80 cm. Čtečky karet a zvonky na chodbách jsou až do výšky 156 cm.VÝTAHY | 

K dispozici jsou 2 identické evakuační výtahy, volně přístupné veřejnosti, umístěné vedle sebe (ve vstupní hale naproti hlavnímu vstupu, v 1. PP v těsné blízkosti zadního upraveného vstupu). Obsluhují všechna podlaží objektu, krom případu evakuace, kdy přestanou obsluhovat 1. PP (v zájmu zachování bezpečnosti během případného požárního poplachu je proto nutné, aby se osoby na vozíku ohlásily na recepci).

Rozměry kabin: šířka 105 cm, hloubka 126 cm (zúžená v místě vodorovného madla na 116 cm; výška madla 90 cm). Dveře šířky 80 cm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku výtahu jsou ve výšce 105 – 110 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu ve výšce 90 – 118 cm. Výška čtečky karet uvnitř výtahu je 128 cm. Všechna tlačítka jsou vyznačena v reliéfním písmu; tlačítka uvnitř výtahu jsou doplněna Braillovým písmem. Výtahy jsou vybaveny akustickou, hlasovou i optickou signalizací.WC | 

K dispozici je jedna označená, částečně přístupná toaleta v 1. PP, umístěná poblíž výtahů a zadního upraveného vstupu. Kabina není uzamčená, ale nachází se v chodbě, do které je přístup pouze na kartu (výška čtečky 139 cm, šířka dveřního křídla 79 cm). Při výstupu z chodby jsou dveře opatřeny vodorovným panikovým madlem (výška 94 cm); není třeba použít kartu. Rozměry kabiny: šířka 311 cm, hloubka 153 cm. Dveře šířky 80 cm se mechanicky otevírají směrem ven. Dostatečný manipulační prostor pro vozík je šikmo proti dveřím. Záchodová mísa (horní hrana 51 cm) je přístupná z pravé strany. Je opatřena z obou stran madly (délky 80 cm). Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné – polohovat lze obtížně. Splachování je umístěno za zády na kombi nádržce (výška 89 cm). Umyvadlo je osazeno na stěně po levé straně kabiny (horní hrana 80 cm). Dávkovač tekutého mýdla je osazen nad umyvadlem (výška 101 cm). Zásobník toaletního papíru je umístěn na zdi napravo vedle záchodové mísy (spodní hrana 103 cm). Sušák na ruce je umístěn na zdi naproti dveřím (spodní hrana 116 cm). Výška vypínače osvětlení, nalevo od dveří, je 108 cm.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Běžná parkovací místa jsou k dispozici v ulici Kolejní.

Objekt sousedící Masarykovy koleje má k dispozici běžná krytá a nekrytá parkovací stání. Podmínkou je uhrazení parkovacího poplatku.

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do menzy ve Studentském domě a Novou budovou ČVUT (FA/FIT), příjezd možný z ulice Bechyňova. 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k objektu MÚVS je možný:

  • Tramvají na zastávku Thákurova a potom cca 1 - 2 minuty pěšky (cca 120 - 150 m).
  • Metrem na stanici Dejvická a potom cca 12 minut pěšky (cca 650 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte ulici k přístřešku metra. Za přístřeškem metra zatočte doleva a poté zatočte doprava do ulice Evropská. Pokračujte rovně ulicí Evropskou až na nároží s ulicí Kolejní. Na nároží zatočte doprava. Hlavní vstup do objektu MÚVS se nachází po minutě chůze po pravé straně ulice Kolejní. Přístup k alternativnímu upravenému vstupu ve dvoře je pomocí brány pro automobily po pravé straně od hlavního vstupu. Tento vstup je nutný předem domluvit na recepci MÚVS, případně je možný výhradně na kartu.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE