Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Sportovní centrum Juliska (ÚTVS ČVUT)

Sportovní centrum Juliska (ÚTVS ČVUT)
Adresa:
Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Tel.:
+420 224 351 824 (ÚTVS Juliska)
Web:
GPS:
50°6'37.593"N, 14°23'27.679"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta NE

Sportovní centrum Juliska v Praze 6 patří pod Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT (ÚTVS). V rámci třípodlažního objektu jsou k dispozici 3 sportovní haly (velká, modrá, zelená), horolezecká stěna, lukostřelba, posilovna, herna stolního tenisu a sauna. Objekt zahrnuje také zázemí pedagogických pracovníků ÚTVS a část pracovišť fakulty strojní (FS). 


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

HLAVNÍ VSTUP – přes ÚTVS: neuzamčený hlavní vstup z ulice Pod Juliskou není bezbariérový (venkovní nekryté schodiště, +5 stupňů; bez mezipodesty). Na schodiště jsou osazeny pevné dřevěné ližiny (celková délka ližin 182 cm, celková vnější šířka ližin 77 cm, šířka 1 ližiny 22 cm, šířka volného prostoru mezi ližinami 33 cm, sklon 51 %). Na podestě schodiště je trvale postaven těžký keramický koš, omezující manipulační prostor mezi horním dojezdem ližin a prosklenou vstupní stěnou (hloubka prostoru 104 cm, celková hloubka podesty 160 cm). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené (dostatečné šířky), posuvné, automatické. Následuje zádveří (výška zvonku na vrátnici 125 cm) s dalšími neuzamčenými prosklenými dvoukřídlými, posuvnými, automatickými dveřmi. Ve vstupní hale se nacházejí po pravé straně informace (výška parapetu 113 cm) a po levé straně recepce (dveře; bez parapetu).

ALTERNATIVNÍ UPRAVENÝ VSTUP – přes FS: upravený vstup je přes pracoviště FS a nachází se po pravé straně objektu, ve dvoře, za plotem s uzamčenou brankou pro pěší (šířka branky 87 cm; otevírá se mechanicky směrem do dvora). Branka se nachází na chodníku, u něhož chybí snížený bezbariérový nájezd (patník výšky 13 cm). Brána pro automobily se otevírá automaticky (bez výškových rozdílů). Vstup (tj. otevření branky či brány pro automobily) je výhradně na kartu (výška čtečky u branky 124 cm; zvonková signalizace zde není) nebo je třeba se předem domluvit. Upravený přístup ke vstupním dveřím FS je pomocí venkovní nekryté betonové dvouramenné rampy s 1 mezipodestou (dolní rameno: šířka 123 cm, délka 760 cm, sklon 10,5 %; horní rameno: šířka 124 cm, délka 450 cm, sklon 5 %; mezipodesta: šířka 300 cm, hloubka 144 cm). Rampa je opatřena z obou stran zábradlím s vodorovným madlem (výška 89 cm) a spodní tyčí (výška 31 cm). Rampa spolu se schodištěm, umístěným vedle rampy, ústí na podestu (šířka dostatečná, hloubka 154 cm) před prosklené dvoukřídlé, posuvné, automatické dveře na FS (celková šířka 150 cm). Manipulační prostor z obou stran dveří je dostatečný. Vstup je výhradně na kartu (výška čtečky zvenku 126 cm). Za vstupními dveřmi na FS následuje prostorné zádveří a další dvoukřídlé prosklené dveře (šířka křídla 2x78 cm;  mechanicky otevírané směrem ven). Dále pokračují prostory FS, na něž navazují prostory ÚTVS. Mezi FS a ÚTVS jsou uzamčené dělící dveře, jednokřídlé prosklené (šířka křídla 90 cm; mechanicky otevírané směrem do FS; výška čteček z obou stran 120 cm).
INTERIÉR | 

Všechna 3 nadzemní podlaží včetně suterénu jsou propojena osobním výtahem, který se nachází v blízkosti hlavního vstupu ÚTVS. V chodbě v 1. NP, proti hlavnímu vstupu do ÚTVS, jsou vstupy do všech 3 sportovních hal (vstupní dveře dvoukřídlé, o celkové průchozí šířce 145 cm; snadno otevíratelné směrem do chodby). Před každými vstupními dveřmi do haly je 1 schodišťový stupeň, kontrastně označený (výška 13 cm). V halách je umělý povrch teraflex; ve velké hale jsou navíc dřevěné parkety.

Šířka křídla vnitřních dvoukřídlých dveří je cca 78 cm. Šířka jednokřídlých dveří je cca 80 cm.VÝTAHY | 

K dispozici je 1 osobní výtah, umístěný v blízkosti hlavního vstupu ÚTVS, volně přístupný veřejnosti. Rozměry: šířka 140 cm, hloubka 170 cm. Dveře šířky 90 cm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítko zvenku je ve výšce 96 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu ve výšce 100 – 122 cm (tlačítka jsou po pravé straně doplněna příslušným Braillovým znakem; nejsou provedena reliéfním písmem). Ve výtahu je osazeno funkční sklopné sedátko na protilehlé straně, než je tablo s tlačítky (má stejnou modrou barvu jako stěny výtahu, a je proto hůře vizuálně rozeznatelné). Výtah je opatřen akustickou signalizací. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný.

Ve 2. NP je na schodiště před posilovnou (+5 stupňů; šířka schodiště 92 cm; bez mezipodesty) nainstalována otevřená šikmá zdvihací plošina (parametry: typ ZP-1, 930/637, 225 kg/1 osoba). WC | 

V objektu Juliska jsou celkem k dispozici 2 přístupné šatny, 2 přístupné umývárny a 5 označených upravených toalet. Všechny jsou neuzamčené, kromě uzamčené pánské toalety ve 2. NP (klíč na recepci). Na všech toaletách je světlo s pohybovým senzorem, které se rozsvěcuje automaticky. Všechny dveře mají zvenku zajistitelné zámky a vodorovná madla z vnitřní strany.

1. NP: nepřístupná toaleta; samostatná kabina se vstupem přímo z chodby; uzamčená (sklad). Rozměry: šířka 163 cm, hloubka 173 cm. Dveře kabiny šířky 90 cm se otevírají mechanicky směrem ven. Manipulační prostor pro vozík (šířka 97 cm) je proti dveřím. Obě madla vedle záchodové mísy jsou sklopná. V kabině je omezený manipulační prostor.

2. NP: obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta v oddělení dámských toalet. Rozměry: šířka 161 cm, hloubka 141 cm. Dveře kabiny šířky 81 cm se otevírají mechanicky směrem ven. Manipulační prostor pro vozík (šířka 96 cm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Není opatřena ani z jedné strany madly. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru. Háček na oděvy je osazen v místě odložení vozíku (výška 179 cm).

2. NP: obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta v oddělení pánských toalet. Rozměry: šířka 160 cm, hloubka 141 cm. Dveře kabiny šířky 81 cm se otevírají mechanicky směrem ven. Manipulační prostor pro vozík (šířka 96 cm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Není opatřena ani z jedné strany madly. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru.

3. NP: obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta v oddělení dámských toalet. Rozměry: šířka 173 cm, hloubka 160 cm. Dveře kabiny šířky 81 cm se otevírají mechanicky směrem ven. Manipulační prostor pro vozík (šířka 103 cm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Má pouze 1 sklopné madlo mezi mísou a stěnou. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru.

3. NP: částečně přístupná toaleta v oddělení pánských toalet. Rozměry kabiny: šířka 157 cm, hloubka 148 cm. Dveře kabiny šířky 81 cm se otevírají mechanicky směrem ven. Manipulační prostor pro vozík (šířky 96 cm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany. Madlo při stěně je pevné. Madlo v prostoru je sklopné. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru.

V 1. NP jsou k dispozici 2 šatny s umývárnami, jejichž zařízení je přizpůsobeno osobám s omezenou schopností pohybu. Háčky na oděvy a sprchové baterie jsou ve výšce do 120 cm. V umývárnách jsou odinstalovaná sklopná sedátka.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání.

Po domluvě je možné parkovat ve dvoře objektu.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k objektu Juliska je možný z několika směrů:

  • Tramvají na zastávku Nádraží Podbaba a potom cca 6 minut pěšky (cca 400 m).
  • Autobusem na zastávku Nádraží Podbaba a potom cca 7 minut pěšky (cca 450 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Nádraží Podbaba (ze směru od stanice metra A – Dejvická):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy nebo nízkopodlažní autobus na zastávku Nádraží Podbaba.

Ze zastávky sjeďte snížený nájezd z ostrůvku. Zatočte doprava a přejeďte koleje tramvají i silnici až na chodník (všude jsou snížené nájezdy; na vozovce není vodorovné značení přechodu pro chodce). Na chodníku zatočte doleva a pokračujte po chodníku nahoru ulicí Podbabská až na křižovatku s ulicí Pod Juliskou. Přejeďte bezbariérově upravený přechod a na chodníku zatočte doprava a pokračujte rovně ulicí Pod Juliskou, kde se již nachází budova Juliska. Na konci chodníku je snížený nájezd, sjeďte a přejeďte silnici na druhou stranu ulice k Domu dětí a mládeže, ale nevjíždějte na chodník, protože není ukončen sníženým nájezdem. K objektu Juliska, k vedlejšímu upravenému vstupu, je nutné jet částečně po silnici.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE