Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Budova Konviktská

Budova Konviktská
Adresa:
Konviktská 20, 110 00 Praha 1
Tel.:
+420 224 359 543 (vrátnice FD Konviktská)
Web:
GPS:
50°5'0.128"N, 14°25'0.559"E
Objekt nepřístupnýObjekt obtížně přístupný nebo nepřístupný
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Fakulta dopravní se nachází celkem ve 3 budovách v Praze, přičemž sídlo děkanátu je v budově Konviktská, Praha 1.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Objekt má z ulice Konviktská dva vstupy, žádný není bezbariérový. Před oběma vstupy jsou 4 venkovní kamenné schodišťové stupně. Používá se vstup vpravo (s osazenou cedulí FD ČVUT). Dveře vlevo jsou součástí požární únikové cesty a jsou ovládané požárními poplachovými čidly. Hlavní vstupní dveře jsou dvoukřídlé (šířka křídla 73 cm; obtížně mechanicky otevírané směrem dovnitř; výška zvonku zvenku 140 cm), neuzamčené. Mezi vstupními dveřmi a venkovními schody je omezený manipulační prostor.
INTERIÉR | 

Interiér objektu je nepřístupný (všechny prostory jsou přístupné výhradně po schodišti a na kartu). Vrátnice (výška parapetu 85 cm) se nachází o půl patra výš, než je úroveň vstupu a ulice. Studijní oddělení FD se nachází ve 2. NP.VÝTAHY | 

K dispozici není žádný výtah.WC | 

Stejně jako celý objekt je nutno považovat i tři upravené toalety (1. NP, 3. NP, 4. NP), které samy o sobě alespoň částečně splňují některá z kritérií přístupnosti, za obtížně přístupné nebo nepřístupné Toaleta 1. NP: šířka kabiny 149 cm, hloubka 182 cm; slouží jako sklad. Toaleta 3. NP: šířka kabiny 142 cm, hloubka 172 cm. Toaleta 4. NP: šířka kabiny 143 cm, hloubka 162 cm. Všechny toalety jsou přístupné ze společné předsíně dámských a pánských WC. Dveře do všech kabin (všechny šířky 90 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Manipulační prostor pro vozík (šířky 75 cm) je umístěn proti dveřím. Podél mís chybí madla. V kabinách je omezený manipulační prostor.PARKOVÁNÍ | 

U objektu není vyhrazené parkovací stání. Objekt se nachází na území MČ Praha 1, kde jsou parkovací zóny pro dlouhodobé a krátkodobé stání. Po dohodě na vrátnici nebo se správou objektu lze parkovat ve dvoře objektu.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD do budovy FD Konviktská je možný z několika směrů:

  • Tramvají na zastávku Národní třída a potom cca 6 minut pěšky (cca 370 m).

  • Metrem na stanici Národní třída a potom cca 13 minut pěšky (cca 730 m).

  • Tramvají na zastávku Karlovy lázně a potom cca 8 minut pěšky (cca 430 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Národní třída (ze směru Lazarská a Novoměstská radnice):

Osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme využít nízkopodlažní tramvajové soupravy na zastávku Národní třída.

Ze zastávky se dejte ulicí Spálenou směrem ke křižovatce s ulicí Národní. Zde přejeďte do ulice Na Perštýně. Na křižovatce s ulicí Bartolomějská zatočte doleva. Na křižovatce s ulicí Průchozí zatočte doprava. Na křižovatce s ulicí Konviktská zatočte doleva. Zde se již po pár metrech chůze nachází po levé straně vstup do budovy FD Konviktská.

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra Národní třída:

Stanici metra Národní třída je bezbariérově upravená. K dispozici jsou 2 dvojice osobních výtahů.

Na úrovni ulice je první dvojice výtahů umístěna v proskleném samostatném kiosku, na chodníku v ulici Magdaleny Rettigové, v blízkosti tramvajové zastávky Lazarská. Dolní nástupiště výtahů je umístěno na úrovni přestupní chodby. Na úrovni přestupní chodby je zároveň horní nástupiště druhé dvojice výtahů, která v dolní části ústí na nástupišti metra. Vše je označeno piktogramy.

Při výstupu z výtahu v ulici Magdaleny Rettigové se dejte přímo ke křižovatce s ulicí Lazarskou, kde zatočte doprava. Po objetí domu zatočte na křižovatce s ulicí Spálená opět doprava a pokračujte v přímém směru ulicí Spálenou až na křižovatku s ulicí Národní (jedná se o poměrně dlouhou trasu, cca 400 m). Zde přejeďte do ulice Na Perštýně. Na křižovatce s ulicí Bartolomějská zatočte doleva. Na křižovatce s ulicí Průchozí zatočte doprava. Na křižovatce s ulicí Konviktská zatočte doleva. Zde se již po pár metrech chůze nachází po levé straně vstup do budovy FD Konviktská.

Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE