Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Monoblok FS

Monoblok FS
Adresa:
Technická 4, 166 07 Praha 6 - Dejvice
Tel.:
+420 224 359 998 (hlavní vrátnice FS Dejvice, D1)
Web:
GPS:
50°6'11.520"N, 14°23'29.359"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Indukční smyčka Indukční smyčka
Orientační hlasový majáček Orientační hlasový majáček
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný ANOPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa ANOÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta ANONepřístupná toaleta ANO

Monoblok FS je členitý objekt, složený ze 2 šestipodlažních křídel A1, A2, ze 2 devítipodlažních křídel B1, B2 (v B2 se nachází i prostory FEL). Křídla jsou propojena pětipodlažním blokem C. Výuka probíhá též v křídle D2 s největší stupňovitou posluchárnou monobloku.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní vstup do monobloku FS z ulice Technická je bezbariérový. Před dvoukřídlými vstupními dveřmi (automatickými, posuvnými, průchozí šířky 150 cm; volně přístupnými veřejnosti) se nachází vyrovnávací nekrytá rampa bez zábradlí (šířka 328 cm, délka 239 cm, sklon 12,5 %; povrch kovový rošt s drobnými oky, překonávající výškový rozdíl 16 cm). Na osu dveří je osazen orientační hlasový majáček.

Za vstupními dveřmi se nachází dostatečně prostorné zádveří s vrátnicí (okénko bez pultu ve výšce 91 cm), oddělené od vstupní haly dalšími prosklenými dvoukřídlými dveřmi (otevírání mechanicky směrem ven; šířka 1 křídla 85 cm). Vstupní hala je dvouúrovňová – výškový rozdíl (+3 stupně o celkové výšce 45 cm) je překonán jednoramennou betonovou rampou bez mezipodesty (šířka 98 cm, délka 260 cm, sklon 27 %; využívána pro zásobování), bez zábradlí, z obou stran opatřena zvýšenými okraji (výšky 2 cm) proti sjetí z rampy. Protiskluzný povrch.

Vzhledem ke strmé rampě/3 stupňům ve vstupní hale osobám se sníženou pohyblivostí doporučujeme použít bezbariérový přístup přes FEL, se kterou je FS volně propojena. Hlavní vstup do monobloku FEL je bezbariérový. Před vstupními dveřmi (automatickými, posuvnými, průchozí šířky 150 cm; volně přístupnými veřejnosti) se nachází vyrovnávací nekrytá rampa bez zábradlí (šířka 170 cm, délka 150 cm, sklon 7 %; povrch kovový rošt s drobnými oky, překonávající výškový rozdíl 16 cm). Před rampou i před vstupními dveřmi do objektu je dostatečný manipulační prostor. Na osu dveří je osazen orientační hlasový majáček. Více info o vstupních prostorách FEL.
INTERIÉR | 

Studijní oddělení FS se nachází v 1. NP monobloku (křídlo A2) a je bezbariérově přístupné. Jedná se o prostornou halu s přepážkami (výška parapetů 105 cm, hloubka pultů 40 cm) a kancelářemi (šířka dveří 80 cm). Vstupní dveře do studijního oddělení jsou dvoukřídlé (otevírání mechanicky směrem ven; šířka 1 křídla 95 cm).

Učebny a posluchárny jsou jednoúrovňové nebo stupňovité. V některých je vyhrazeno jedno i více míst pro osoby na vozíku. Většinou jsou uzamčené, přístupné na kartu (výška čteček cca 120 cm). V posluchárnách D1-266, D1-366 a D2-256 jsou osazeny indukční smyčky.

Uprostřed monobloku v křídle D2 je v 1. NP studentům k dispozici bezbariérově přístupná studovna s občerstvením. Občerstvení není přístupné; pult se nachází za 1 schodišťovým stupněm (výška 16 cm). Dále jsou k dispozici na dvou místech bezbariérově přístupná občerstvení (křídlo D1 a D3, 2. NP). Výška pultů 91 cm, výška stolů 74 cm.

Běžná šířka 1 křídla vnitřních dvoukřídlých dveří je cca 75 cm. Šířka jednokřídlých dveří je cca 80 cm.VÝTAHY | 

Pro FS je k dispozici celkem 6 osobních výtahů, z nichž 4 nesplňují základní požadavky na přístupnost.

Dva výtahy, obsluhující křídla B1, B2, rozměrově vyhovují. Tato křídla objektu jsou většinou přístupná pouze na kartu nebo na zvonek (výška 120 cm). Rozměry kabiny B1 výtahu: šířka 107 cm, hloubka 146 cm, dveře šířky 80 cm, posuvné, automatické. Rozměry kabiny B2 výtahu: šířka 111 cm, hloubka 134 cm. Výtah je průchozí: dveře šířky 79 cm jsou protilehlé proti sobě, posuvné, automatické. Před všemi výtahy je dostatečný manipulační prostor.

Dva výtahy ve vstupní hale jsou typu páternoster (oběžný výtah).

Dva výtahy, obsluhující křídla A1, A2, jsou minimálních rozměrů (šířka 95 - 100 cm, hloubka 103 cm; dveře šířky 80 cm, posuvné, automatické).WC | 

Pro celý monoblok FS/FEL se k dispozici celkem 5 upravených, označených, veřejnosti volně přístupné toalet. Všechny se nachází vedle výtahů páternoster.

B1: před přístupnou toaletou v 1. NP v rámci pánských toalet se nachází jednak předsíň s umyvadlem (šířka 145 cm, hloubka 340 cm, dveře šířky 80 cm se otevírají mechanicky směrem do předsíně), jednak prostor s pisoáry (šířka 400 cm, hloubka 200 cm). Rozměry kabiny: šířka 192 cm, hloubka 185 cm, dveře (šířky 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven. Manipulační prostor pro vozík se nachází proti dveřím. Mísa je z obou stran opatřena madly: madlo u stěny pevné (délka 90 cm), madlo v prostoru sklopné (délka 80 cm). V kabině i před kabinou je dostatek manipulačního prostoru.

B2: částečně přístupné toalety ve 3. NP a 4. NP v rámci dámských toalet jsou rozměrově, dispozičně i vybavením téměř totožné. Před vstupními dveřmi do upravené kabiny se nachází jednak předsíň toalet (šířka 165 cm, hloubka 335 cm, dveře šířky 80 cm se otevírají mechanicky směrem do předsíně), jednak prostor s umyvadly (šířka 475 cm, hloubka 180 cm, dveře šířky 80 cm se otevírají mechanicky směrem k umyvadlům). Rozměry kabin: šířka 195 cm, hloubka 195 cm. Obě kabiny mají zkosený 1 roh, ve kterém jsou osazeny dveře (šířka 79 cm, otevírají se mechanicky směrem ven z kabiny). Manipulační prostor pro vozík (šířky 105 cm) je šikmo proti dveřím po pravé straně. Obě madla vedle záchodových mís jsou sklopná (délka 84 cm). V kabinách je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru.

B3: před částečně přístupnou toaletou v 1. NP v rámci pánských toalet se nachází jednak předsíň toalet (šířka 145 cm, hloubka 340 cm, dveře šířky 80 cm se otevírají mechanicky směrem do předsíně), jednak prostor s umyvadly a pisoáry (celková šířka cca 440 cm, hloubka 200 cm, průjezd 80 cm). Rozměry kabiny: šířka 142 cm, hloubka 170 cm, dveře (šířky 76 cm) se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Manipulační prostor pro vozík (šířky 67 cm) se nachází nalevo od dveří. Mísa je z obou stran opatřena vodorovnými madly; madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat). V kabině je omezený manipulační prostor.

B3: částečně přístupná toaleta v 8. NP je samostatný prostor (vstup přímo z chodby). Skládá se ze 2 místnosti: místnost s umyvadlem (rozměry: šířka 147 cm, hloubka 172 cm, dveře šířky 77 cm), místnost se záchodovou mísou (rozměry: šířka 151 cm, hloubka 144 cm, dveře šířky 90 cm). Oboje dveře se otevírají mechanicky směrem ven. Manipulační prostor pro vozík (šířky 71 cm) je proti dveřím. Záchodová mísa stojí na stupínku (výšky 5 cm). Obě madla (délky 85 cm) vedle mísy jsou sklopná. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi je dostatek manipulačního prostoru.PARKOVÁNÍ | 

Přímo u monobloku FS/FEL v ulici Technická není k dispozici žádné vyhrazené parkovací stání.

Po domluvě na vrátnici FS lze parkovat ve dvoře monobloku – vjezd z ulice Studentská od NTK.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k hlavnímu vstupu na FS je možný z několika směrů:

  • Metrem/autobusem/tramvají na stanici Dejvická a potom cca 6 minut pěšky (cca 400 m).
  • Tramvají na zastávku Lotyšská a potom cca 7 minut pěšky (cca 430 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou přes křižovatku s ulicí Zikova až na křižovatku s ulicí Technická. V ulici Technická se již nachází FS. Přejeďte, zahněte vlevo. Po pravé straně se nachází hlavní bezbariérový vstup na FEL. Chodník před hlavním vstupem je dlážděný, rovný. Po dalších 1 až 2 minutách chůze se nachází vstup do FS.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE