Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Halové laboratoře FS

Halové laboratoře FS
Adresa:
Technická 4, 166 07 Praha 6 – Dejvice
Tel. 1.:
+ 420 224 359 998 (hlavní vrátnice FS Dejvice, D1)
Tel. 2.:
+420-22435-2482 (Ústav techniky prostředí FS)
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
50°6'14.628"N, 14°23'35.039"E
Objekt částečně přístupnýObjekt částečně přístupný
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Rozsáhlý dvoupodlažní objekt halových laboratoří FS je stavebně přímo napojený na dejvický monoblok FS/FEL a na halové laboratoře FEL.

1. NP halových laboratoří odpovídá 1. PP monobloku. 2. NP halových laboratoří odpovídá 1. NP monobloku.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

Hlavní vstup, bezbariérový, je na úrovni 2. NP laboratoří skrz přízemní podlaží monobloku (1. NP), na konci křídla B1. Zde jsou osazeny dvoukřídlé prosklené dveře (šířka 1 křídla 67 cm; otevírání mechanicky směrem do laboratoří). Vstup je možný často pouze na kartu (výška čtečky 140 cm). Za dveřmi je dvouramenná 1x zalomená rampa s 1 mezipodestou, klesající směrem do laboratoří (horní rameno: šířka 150 cm, délka 230 cm, sklon 12 %; dolní rameno: šířka 150 cm, délka 247 cm, sklon 8,8 %; rozměry mezipodesty: 150 x 150 cm; oboustranná madla: 89 cm; vodící tyč proti sjetí vozíku z vnitřní strany: 23 cm; přechodové lišty: 1 – 2 cm; protiskluzný barevně odlišený povrch).

Upravený částečně přístupný vstup na úroveň 1. NP halových laboratoří je možný zvenku ze dvora monobloku (je třeba přijet podjezdem pod křídlem B1 z ulice Studentská; úroveň 1. PP monobloku). Zde jsou v rámci vrat k dispozici jednokřídlé dveře (šířka 74 cm). Vstup je možný pouze na kartu (výška čtečky z exteriéru i interiéru 138 cm). Terén před vstupem je obtížně sjízdný (nerovnosti na povrchu). Ostatní vstupy jsou nepřístupné (schodiště).
INTERIÉR | 

Interiéry dvoupodlažního objektu jsou částečně přístupné.

Problematický je přesun mezi 1. NP a 2. NP objektu, protože stávající nákladní výtah není určen pro přepravu osob.

Část laboratoří a učeben se rozkládá přes obě podlaží. V objektu je celá řada schodišť a lávek. Nástupní a výstupní schodišťové stupně jsou kontrastně označeny. V některých případech chybí dostatečný manipulační prostor okolo schodiště.

V objektu se nachází v hojné míře celoprosklené stěny a dveře, jejichž zasklení sahá k zemi a které nejsou opatřeny proti mechanickému poškození (jsou označené kontrastními pruhy značek oproti pozadí). Místy jsou nedostatečně osvětlené chodby se sníženým vizuálním kontrastem. Lokálně snížené podhledy (světlá výška 200 cm) jsou označené.

Většina vnitřních jednokřídlých dveří má šířku 90 cm. Křídla dvoukřídlých dveří jsou cca 70 cm široká. Dveře nemají z vnitřní strany vodorovná madla.

Čtečky karet a zvonky na chodbách jsou ve výšce cca 119 – 156 cm.

Povrch podlah je beton, plechové dílce, keramická a kamenná dlažba, kamenné stupně na schodištích.VÝTAHY | 

K dispozici je 1 nákladní výtah (dostatečně prostorný; uzamčený; nezmapován). Přeprava osob v něm je zakázána; nutná přítomnost řidiče výtahu.WC | 

V objektu halových laboratoří nejsou k dispozici upravené toalety.

Upravené toalety jsou k dispozici v monobloku.PARKOVÁNÍ | 

Přímo u monobloku FEL/FS v ulici Technická není k dispozici žádné vyhrazené parkovací stání.

Po domluvě na vrátnici FS lze parkovat ve dvoře monobloku – vjezd z ulice Studentská.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD k hlavnímu vstupu na FS je možný z několika směrů:

  • Metrem/autobusem/tramvají na stanici Dejvická a potom cca 6 minut pěšky (cca 400 m).
  • Tramvají na zastávku Lotyšská a potom cca 7 minut pěšky (cca 430 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou přes křižovatku s ulicí Zikova až na křižovatku s ulicí Technická. V ulici Technická se již nachází FS. Přejeďte, zahněte vlevo. Po pravé straně se nachází hlavní bezbariérový vstup na FEL. Chodník před hlavním vstupem je dlážděný, rovný. Po dalších 1 až 2 minutách chůze se nachází vstup do FS.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE