Objekt ČVUT | Elsa ČVUT
Přístupnost objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Karlovo náměstí FS (A, B, C, D, F)

Karlovo náměstí FS (A, B, C, D, F)
Adresa:
Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 3 - Nové Město
Tel. 1.:
+420 224 357 252 (hlavní vrátnice, KN-A)
Tel. 2.:
+420 224 357 222 (zadní vrátnice, brána)
Web:
GPS:
50°4'34.504"N, 14°25'7.657"E
Objekt částečně přístupnýObjekt KN-A částečně přístupný
Indukční smyčka Indukční smyčka
Obtížný povrch NEObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANOLižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta ANOČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta NE
Objekt částečně přístupnýObjekt KN-B částečně přístupný
Obtížný povrch ANOObtížný sklon ANOBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO
Objekt nepřístupnýObjekt KN-C obtížně přístupný nebo nepřístupný
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO
Objekt částečně přístupnýObjekt KN-D částečně přístupný
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem ANOBezbariérový vstup bočním vchodem NESchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy NEPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO
Objekt částečně přístupnýObjekt KN-F částečně přístupný
Obtížný povrch ANOObtížný sklon NEBezbariérový vstup hlavním vchodem NEBezbariérový vstup bočním vchodem ANOSchody ANOTočité schodiště NEVýtah běžný NEPlošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu NELižiny nebo rampa NEÚzké dveře nebo průjezdy ANOPřístupná toaleta NEČástečně přístupná toaleta NENepřístupná toaleta ANO

Areál ČVUT na Karlově náměstí (KN) se skládá ze šesti objektů, A, B, D, E, F, G.

Fakulta strojní se nachází v objektech A, B, D, F.


VSTUP | INTERIÉR | VÝTAHY | WC | PARKOVÁNÍ | POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA | FOTOGALERIE

VSTUP | 

KN-A: hlavní bezbariérový vstup do objektu A a zároveň přístup do celého areálu z Karlova náměstí je tvořen dvojitými dveřmi, vnější dřevěné (stále otevřené), vnitřní prosklené (dvoukřídlé, otevírají se velmi obtížně mechanicky směrem ven; šířka 1 křídla 89 cm; křídla opatřena z obou stran vodorovnými madly ve výšce 137 cm). Vstup není v době výuky uzamčen; k dispozici není zvonek ani čtečka karet.

Objekt A disponuje i bočním vstupem, z podloubí od stanice metra B, Karlovo náměstí. Je tvořen 3 schodišťovými stupni (o celkové výšce 46 cm), klesajícími směrem k proskleným dvoukřídlým dveřím (posuvné, automatické; celková průchozí šířka 139 cm; výška zvonku 154 cm, výška čtečky karet 158 cm). Mezi dveřmi a stupni je omezený manipulační prostor.

Za vstupy se nachází prostorná hala s hlavní vrátnicí (výška parapetu 94 – 107 cm, hloubka pultu 21 cm) a turnikety (3x jednokřídlá branka průchozí šířky 97 cm; otevření na kartu nebo na požádání na vrátnici). Následuje spojovací krček směrem k atriu (průchozí šířka krčku 150 cm, průchozí šířka obou křídel dveří 127 cm – během výuky otevřená). V atriu se nachází přímá rampa s mezipodestou (šířka 209 cm, délky sklonů 560 + 500 cm, délka mezipodesty 180 cm, sklony 5,24 % + 8,75 %; povrch leštěná kamenná dlažba). Rampu lemuje z jedné strany betonová polostěna bez madla; z druhé strany jsou 2 vodorovná madla (výšky 60 a 90 cm). Rampa klesá směrem k průchodu v objektu B, který ústí do dvora areálu KN.

KN-B: výstup z objektu B do dvora areálu KN (tj. průchod od objektu A) je tvořen dvojicí dvoukřídlých, částečně prosklených dveří. Vnější dveře se otevírají mechanicky směrem ven (šířka křídla 80 cm). Vnitřní dveře se otevírají mechanicky směrem dovnitř (šířka křídla 70 cm). Manipulační prostor mezi dveřmi je omezený (šířka 266 cm, hloubka 85 cm). Povrch podlahy mezi dveřmi stoupá směrem ven (sklon 10,51 %), dveře mají prahy (2 – 3 cm). Vstup není uzamčen; zvonek ani čtečka karet zde nejsou. Povrch hlavního dvora je hrubý (kamenná dlažba).

Druhý vstup do objektu B z hlavního dvora areálu KN je bezbariérově lépe přístupný, ale není běžné užíván veřejností (dvoukřídlé dveře; šířka 1 křídla 91 cm, které ústí do průjezdu směrem k ulici Resslova). Chybí zvonek či čtečka karet.

KN-D: třípodlažní objekt se nachází v zadní části areálu KN. Hlavní vstup do objektu D je ze dvora, vedle kostela sv. Cyrila a Metoděje. Vstupní dveře jsou jednokřídlé dřevěné (šířka křídla 99 cm; práh 5 cm; otevírají se mechanicky směrem ven). Vstup je na kartu (výška čtečky 118 cm) nebo pomocí zvonku (výška 139 cm).

KN-F: dvoupodlažní objekt se nachází uprostřed dvora. Jednokřídlé venkovní vstupní dveře k laboratoři FS ve 2. NP (šířky 96 cm, otevírají se mechanicky směrem ven) mají před vstupem nerovný povrch komunikace a 1 stupeň obrubníku. Za vstupními dveřmi je další 1 stupeň (výšky 17 cm).
INTERIÉR | 

KN-A: rozsáhlý pětipodlažní objekt je obsluhován jediným osobním výtahem, viz níže. Bezbariérový přístup k výtahu se nachází v 1. PP (ne ve vstupním podlaží). Přístup tvoří čtvrtkruhová rampa bez mezipodesty mezi 1. NP a 1. PP (šířka 243 cm, vnější délka oblouku 1150 cm, vnitřní délka oblouku 750 cm, vnitřní sklon 19,44 %, vnější sklon 10,51 %). Přístup k rampě je tvořen dvoukřídlými dveřmi (šířka křídla 65 cm, otočná klika ve výšce 102 cm, z vnitřní strany vodorovná madla ve výšce 90 cm), mechanicky se otevírajícími směrem ven. Mezi dveřmi a rampou je omezený manipulační prostor (vodorovný úsek hloubky 67 – 85 cm). Z vnitřní strany rampy jsou na stěně osazena 2 madla (výšky 24 a 90 cm). Z vnější strany rampy madla chybí, přičemž ve stěně jsou dvě okna, z nichž jedno má nízký parapet (výšky 19 – 40 cm), nechráněný proti sjetí vozíku. Rampa ústí do chodby vedle osobního výtahu. Existence rampy není vyznačena.

V objektu A jsou zrekonstruované přednáškové sály a učebny. Některé sály jsou stupňovité. Vstupní dveře do sálů i učeben jsou původní historické, dvoukřídlé (šířka křídla 64 – 75 cm; mechanicky se otevírají směrem do chodeb). Šířka jednokřídlých dveří je 80 cm. Všechny dveře mají 2 cm prahy. Ve většině sálů a učeben je vyhrazené místo pro posluchače na vozíku v přední části místnosti u katedry (šířka 120 cm, hloubka 140 cm). Pracovní deska stolků má hloubku 27 cm. Háčky na oděvy jsou přímo v sálech a učebnách v jednotné výšce 160 cm. Průchozí šířky mezi stolky, stěnami a katedrou pro přednášejícího jsou 90 – 120 cm. Katedry pro přednášející osoby mají výšku 33 – 49 cm. Jsou přístupné po 1 – 3 stupních. Jsou opatřeny zábradlím (výšky 90 – 92 cm). V přednáškových sálech A-213, A-214, A-215, A-221, A-311, A312, A-313, A-320 jsou osazeny indukční smyčky.

KN-B: tří- až čtyřpodlažní objekt, kde je přístupné pouze vstupní podlaží. V objektu není k dispozici výtah. Šířka 1 křídla vnitřních dvoukřídlých dveří je 55 – 75 cm. Šířka jednokřídlých dveří je 80 cm.

KN-D: historický třípodlažní objekt, kde je přístupné pouze vstupní podlaží se 2 učebnami a konzultační místností. Ve 2. NP a 3. NP se nachází kanceláře. V objektu není k dispozici výtah.

KN-F: částečně přízemní a částečně dvoupodlažní objekt. Prostory, ve kterých probíhá výuka FS, se nachází v 1. NP (dílny) i ve 2. NP (laboratoř, kanceláře). V objektu není k dispozici výtah. Šířka vnitřních jednokřídlých dveří je 80 cm. Čtečky karet na chodbách jsou ve výšce 138 cm.VÝTAHY | 

KN-A: jeden osobní výtah obsluhuje všechna podlaží objektu (šířka 110 cm, hloubka 130 - 140 cm; dveře šířky 90 cm jsou posuvné, automatické). Přivolávací tlačítko zvenku je ve výšce 110 cm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 90 – 112 cm. Všechna tlačítka (i zvenku) jsou vyznačena v reliéfním písmu a tlačítka uvnitř výtahu jsou doplněna písmem Braillovým. Výtah je vybaven sedátkem (mimo dosah tlačítek), optickou a akustickou signalizací. Před výtahem se nachází ve všech podlažích předsíně (140 x 160 cm až 180 x 180 cm). Mezi předsíněmi výtahu a chodbami jsou jednokřídlé dveře (šířky 79 – 80 cm). Výtah funguje pouze na kartu.

KN-B, KN-D, KN-F: k dispozici není žádný výtah.WC | 

Pro celý areál KN jsou celkem k dispozici 3 upravené toalety (objekty A, E, G).

KN-A: samostatná toaleta se nachází v nejvyšším podlaží budovy vedle výtahu (šířka 179 cm, hloubka 178 cm; dveře šířky 80 cm se mechanicky otevírají směrem ven). Je uzamčená (klíč na vrátnici nebo u správce objektu), neoznačená. Manipulační prostor pro vozík (šířky 102 cm) je proti dveřím (u dveří je částečně omezen sušákem na ruce hloubky 22,5 cm; spodní hrana ve výšce 122 cm). Záchodová místa je přístupná z boční strany, z obou stran opatřená stejně dlouhými polohovatelnými madly (délky 82 cm; profily pro upevnění madel do svislé polohy nejsou spolehlivě funkční). Splachovací tlačítko vedle záchodové mísy na zdi je kvůli zásobníku toaletního papíru hůře dosažitelné (výška tlačítka 112 cm). Vedle umyvadla (výška 79 cm) je osazeno sklopné madlo (délka 55 cm, horní hrana ve výšce 80 cm). Nad umyvadlem je zrcadlo (spodní hrana ve výšce 138 cm).

KN-E: samostatná toaleta se nachází v podkroví budovy (šířka 137 cm - v místě otopného tělesa zúžena na šířku 126 cm, hloubka 158 cm; dveře šířky 80 cm se mechanicky otevírají směrem ven; do průchozí šířky dveří zasahuje po levé straně umyvadlo). Při výstupu z proskleného výtahu se toaleta nachází napravo na konci dlouhé chodby, vedle druhého (nepřístupného) výtahu. Není uzamčená. Manipulační prostor pro vozík (šířky 66 cm) je proti dveřím (při sklopení madla se zužuje na 55 cm). Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Je opatřena z obou stran madly dlouhými 82 cm. Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat). Jedno splachovací tlačítko je osazeno za mísou na zdi, na její osu (ve výšce 112 cm). Druhé splachovací tlačítko je osazeno na zdi mezi umyvadlem a mísou (ve výšce 93 cm). Zásobník toaletního papíru je na zdi vedle záchodové mísy (spodní hrana ve výšce 134 cm). Dávkovač mýdla je nad umyvadlem (ve výšce 94 cm).

KN-G: samostatná toaleta se nachází v přízemí v blízkosti vstupních dveří do objektu (šířka 160 cm, hloubka 128 cm; dveře šířky 90 cm se mechanicky otevírají směrem ven). Není uzamčená. Manipulační prostor pro vozík (šířky 97 cm) je proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany. Je opatřena z obou stran madly (délky 82 cm). Madlo u stěny je pevné, madlo v prostoru sklopné (lze obtížně polohovat). Splachovací tlačítko je osazeno na zdi vedle mísy (ve výšce 100 cm). Zásobník toaletního papíru je na zdi vedle mísy (spodní hrana ve výšce 94 cm). Dávkovač mýdla je nad umyvadlem (ve výšce 97 cm).PARKOVÁNÍ | 

V hlavním dvoře areálu KN není vyhrazené parkovací stání. Je zde ale dostatek běžných parkovacích míst (vjezd z ulice Na Zderaze mezi objekty D a G).

Možnost parkování v areálu KN konzultujte předem ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz, nebo volejte zadní vrátnici FS - Karlovo náměstí: +420 224 357 222 (brána; zadní vrátnice).POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS | 

Přístup od MHD do areálu ČVUT na Karlově náměstí je možný z několika směrů:

  • Metrem na stanici Karlovo náměstí a potom cca 5-6 minut pěšky (stanice metra Karlovo náměstí je bezbariérově přístupná, lze využít dvojici osobních výtahů spojujících nástupiště a objekt č.p. 2068/14 v ulici Václavská - vedle stejnojmenné pasáže).
  • Tramvají na zastávku Karlovo náměstí a potom cca 2 minuty pěšky (100 m).
  • Autobusem č. 176, 291 na zastávku Karlovo náměstí a potom cca 6 minut pěšky (objízdná trasa přes bezbariérové povrchové přechody pro chodce měří celkem cca 450 m).

Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od zastávky tramvaje Karlovo náměstí (ze směru Štěpánská, I. P. Pavlova):

Nízkopodlažní tramvajové soupravy zastavují přímo na chodníku Karlova náměstí. Od zastávky tramvaje pokračujte ve stejném směru jako tramvaj. Objeďte vstup do stanice metra Karlovo náměstí. Mírně zatočte vpravo. Po pár metrech jízdy se po levé straně nachází bezbariérový přechod přes ulici se sníženými nájezdy. Přejeďte, na chodníku zatočte doleva a po asi 20 metrech chůze/jízdy se již nachází hlavní vstup do objektu A, resp. do celého areálu ČVUT na Karlově náměstí. Vstupní dveře mohou být omylem zaměněny za postranní prosklené plochy, které osvětlují vstupní halu. Zvonek ani čtečka karet u vstupních dveří nejsou k dispozici. Příchod je vhodné předem domluvit na vrátnici nebo je dobré mít s sebou doprovod kvůli otevření vstupních dveří, které jdou obtížněji otevřít (vodorovné madlo ve výšce 1 374 mm).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.PŮDORYSNÉ SCHÉMAFOTOGALERIE